28.02.17 | FTF nyhed

Postnummer skal ikke afgøre udsatte unges uddannelse

10.000 unge ud af en årgang har stadig ingen uddannelse syv år efter Folkeskolen. Nu skal de udsatte unge hjælpes bedre på vej med en ny samlet uddannelse med tre forskellige linjer, anbefaler en ekspertgruppe. FTF ser muligheder i forslaget: En fælles ramme om...

10.02.17 | FTF analyse

Kassetænkning skal ikke afgøre unges uddannelse

16 procent af de 23-årige har hverken ungdomsuddannelse eller er i gang med en, viser ny analyse. Gør finansieringen af de forberedende tilbud mere ens ved at forankre dem i staten og styrk kvaliteten ved at sikre mere efter- og videreuddannelse af lærere og...

12.10.16 | FTF nyhed

Demonstrationer over hele landet: Styrk uddannelser og bevar SU

Stop milliardnedskæringer på uddannelse, hæv kvaliteten, bevar SU. Det er opfordringen, når Uddannelsesalliancen indkalder til demonstration på torsdag i Aarhus, Odense, Aalborg og København.

26.08.16 | FTF nyhed

Unge i debat: Hvad er et godt arbejdsliv?

Hvad er vigtigt for dig i dit fremtidige arbejdsliv? Det er et af de spørgsmål, unge vil blive mødt med, når de besøger LO og FTF’s stadeplads og workshop på Ungdommens Folkemøde. Fagligt aktive fra hele fagbevægelsen er klar til at sætte gang i debatten med de unge.

03.06.16 | FTF nyhed

Gymnasiereform er for universitets-rettet

Forlig om en reform af gymnasiet og hf har for meget fokus på karakterer og rammer skævt med et ensidigt fokus på universitet, mener FTF. Hf bør ikke målrettes mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

26.05.16 | FTF analyse

Efteruddannelse giver bedre kvalitet for borgerne

FTF-undersøgelse måler effekt af efteruddannelse på en ny måde: Når lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere kommer på efteruddannelse, har det en målbar effekt på den faglige kvalitet.

05.04.16 | FTF nyhed

Gymnasieudspil hæmmer uddannelse

Regeringen lægger op til at, at hf ikke længere skal give adgang til universitetet. Det vil begrænse mulighederne for uddannelse i stedet for at åbne. Det er den helt gale vej at gå, når uddannelse er vejen til at skabe job og vækst, mener FTF.

26.02.16 | FTF analyse

For høje matematikkrav vil svække uddannelser

Hvis alle gymnasieelever på naturvidenskabelige studieretninger skal have matematik på A-niveau, vil færre unge vælge naturvidenskab. Det er et problem for de videregående uddannelser, mener FTF.

05.02.16 | Bentes Blog

HF får flere unge i uddannelse

HF styrker i dag både stærke og svage unge og letter deres vej til en videregående uddannelse. Godt udspil fra VUC om HF, men det er helt afgørende, at HF-kursister ikke begrænses til kun at få adgang til uddannelser på et niveau. Det skriver jeg på Altinget.dk i dag.

01.10.15 | Notat

Regeringens finanslovsforslag rammer uddannelse og forskning hårdt

Det er en kortsigtet prioritering at spare på uddannelser, forskning og udvikling. Både vækst og velfærd er betinget af, at Danmark udnytter og udvikler alle viden-ressourcer. Notatet gennemgår de konkrete besparelser.