27.01.18 | Bentes Blog

Uddannelse er billetten til fremtiden

Uddannelse har spillet en meget vigtig rolle i at gøre Danmark til et land med stor tryghed og højt til loftet. Det må ikke sættes over styr nu.

23.10.17 | Høringssvar

FTF-vurdering af FGU: God aftale om bedre veje til uddannelse og job

FTF hilser aftalen om en ny forberedende grunduddannelse velkommen og glæder sig over, at staten får hovedansvaret for uddannelsen og at der er fundet en stærk institutionsstruktur. Det danner grobund for en ensartet høj kvalitet. FTF er bekymret for kvaliteten på...

13.10.17 | FTF nyhed

FTF: God FGU-aftale, hvor staten sikrer kvaliteten

Et bredt flertal har aftalt rammerne for en ny forberedende grunduddannelse. Det er en god aftale, hvor staten sikrer kvaliteten på tværs af kommunegrænser, mener FTF.

26.06.17 | FTF nyhed

Ny rapport sætter spot på kønsopdelt uddannelsesvalg

Alle drenge og piger skal have lige muligheder for at udfolde deres drømme og potentiale. Ny rapport sætter fokus på kønsopdelt uddannelsesvalg og ligestilling i dagtilbud, skole og uddannelse.

10.05.17 | FTF nyhed

Ulige muligheder i ny uddannelse til unge

Kommunerne får hele ansvaret for en ny samlet uddannelse for unge uden job og uddannelse. På den måde bliver risikoen for ulige muligheder for de udsatte unge meget stor, advarer hovedorganisationen FTF, der anbefaler, at staten får ansvaret for at sikre et ensartet...

28.02.17 | FTF nyhed

Postnummer skal ikke afgøre udsatte unges uddannelse

10.000 unge ud af en årgang har stadig ingen uddannelse syv år efter Folkeskolen. Nu skal de udsatte unge hjælpes bedre på vej med en ny samlet uddannelse med tre forskellige linjer, anbefaler en ekspertgruppe. FTF ser muligheder i forslaget: En fælles ramme om...

10.02.17 | FTF analyse

Kassetænkning skal ikke afgøre unges uddannelse

16 procent af de 23-årige har hverken ungdomsuddannelse eller er i gang med en, viser ny analyse. Gør finansieringen af de forberedende tilbud mere ens ved at forankre dem i staten og styrk kvaliteten ved at sikre mere efter- og videreuddannelse af lærere og...

12.10.16 | FTF nyhed

Demonstrationer over hele landet: Styrk uddannelser og bevar SU

Stop milliardnedskæringer på uddannelse, hæv kvaliteten, bevar SU. Det er opfordringen, når Uddannelsesalliancen indkalder til demonstration på torsdag i Aarhus, Odense, Aalborg og København.

26.08.16 | FTF nyhed

Unge i debat: Hvad er et godt arbejdsliv?

Hvad er vigtigt for dig i dit fremtidige arbejdsliv? Det er et af de spørgsmål, unge vil blive mødt med, når de besøger LO og FTF’s stadeplads og workshop på Ungdommens Folkemøde. Fagligt aktive fra hele fagbevægelsen er klar til at sætte gang i debatten med de unge.

03.06.16 | FTF nyhed

Gymnasiereform er for universitets-rettet

Forlig om en reform af gymnasiet og hf har for meget fokus på karakterer og rammer skævt med et ensidigt fokus på universitet, mener FTF. Hf bør ikke målrettes mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.