Uddannelsesstyring:

10.02.17 | FTF analyse

Kassetænkning skal ikke afgøre unges uddannelse

16 procent af de 23-årige har hverken ungdomsuddannelse eller er i gang med en, viser ny analyse. Gør finansieringen af de forberedende tilbud mere ens ved at forankre dem i staten og styrk kvaliteten ved at sikre mere efter- og videreuddannelse af lærere og...

12.10.16 | FTF nyhed

Tid til kvalitetstjek på professionshøjskolerne

Timetallet på landets syv professionshøjskoler varierer fra sted til sted, påpeger Rigsrevisionen i ny rapport. FTF: Undervisningstimer er vigtige, men det er afgørende også at styrke det samlede undervisningstilbud, bl.a. vejledningen, praktikken og den kliniske...

11.10.16 | FTF nyhed

Fagforeninger skal være uddannelsernes bindeled til virkeligheden

Fagforeningerne må tage en aktiv rolle på sig og sørge for, at de krav, arbejdsmarkedet stiller til færdiguddannede, slår igennem på uddannelserne. Det stod klart efter fælles LO-FTF-debatmøde.

30.06.16 | FTF nyhed

Dramatisk efterår forude

Skatte- og pensionsreform og regeringens 2025-plan bliver nogle af de store emner på FTF's politiske dagsorden efter sommerferien - sammen med de fortsatte trepartsforhandlinger

09.06.16 | FTF nyhed

FTF på Folkemødet: Lytter og taler for 450.000

Er robusthed svaret på et langt arbejdsliv? Hvordan skaber vi kvalitet i den offentlige sektor? Og hvordan sikrer vi medarbejdernes ytringsfrihed, så de blander sig i debatten? Det er nogle af de vigtige spørgsmål, FTF sætter til debat på Folkemødet i år.

27.05.16 | FTF analyse

Vælgerne: Uddannelse er vigtigere end skat

Kun 13 procent af lønmodtagerne bakker op om, at der skal spares 8,7 mia. frem til 2019 på uddannelsesområdet pga. omprioriteringsbidraget, der bl.a. skal betale for skattelettelser. Kortsigtet måde at bruge ressourcerne på, mener FTF.

14.04.16 | FTF analyse

Mål- og dokumentationskrav rammer de svageste

Resultatbaseret styring via måltal, kontrol- og dokumentationskrav rammer især børn og udsatte borgere, der får mindre opmærksomhed, viser ny rapport. FTF kræver opgør med rigidt styringsregime. Brug for samarbejde om ny styring af den offentlige sektor.

05.04.16 | FTF nyhed

Gymnasieudspil hæmmer uddannelse

Regeringen lægger op til at, at hf ikke længere skal give adgang til universitetet. Det vil begrænse mulighederne for uddannelse i stedet for at åbne. Det er den helt gale vej at gå, når uddannelse er vejen til at skabe job og vækst, mener FTF.

01.04.16 | FTF nyhed

Topmøde om professionshøjskolernes uddannelser

Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL mødes på mandag for at drøfte en fælles vej til sikre kvaliteten i skolernes uddannelser.

18.01.16 | FTF nyhed

Offentlig-privat samarbejde skal øge dansk velstand

25 eksperter lægger i et nyt udspil fra Mandag Morgen op til at øge Danmarks velstand gennem offentlig-privat samarbejde. FTF foreslår en ny statslig OP-enhed til den opgave.