22.02.17 | Bentes Blog

Væk med barrierer og benspænd

Bertel Haarder har ret: Mange af de mellemuddannede, der nu afvises på universiteternes bacheloruddannelser, bør kunne gå direkte ind på en kandidatuddannelse. Det skriver jeg på Altinget.dk i dag.

12.10.16 | FTF nyhed

Tid til kvalitetstjek på professionshøjskolerne

Timetallet på landets syv professionshøjskoler varierer fra sted til sted, påpeger Rigsrevisionen i ny rapport. FTF: Undervisningstimer er vigtige, men det er afgørende også at styrke det samlede undervisningstilbud, bl.a. vejledningen, praktikken og den kliniske...

26.08.16 | FTF nyhed

Unge i debat: Hvad er et godt arbejdsliv?

Hvad er vigtigt for dig i dit fremtidige arbejdsliv? Det er et af de spørgsmål, unge vil blive mødt med, når de besøger LO og FTF’s stadeplads og workshop på Ungdommens Folkemøde. Fagligt aktive fra hele fagbevægelsen er klar til at sætte gang i debatten med de unge.

26.05.16 | FTF analyse

Efteruddannelse giver bedre kvalitet for borgerne

FTF-undersøgelse måler effekt af efteruddannelse på en ny måde: Når lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere kommer på efteruddannelse, har det en målbar effekt på den faglige kvalitet.

10.05.16 | FTF nyhed

Studerende skaber nye løsninger til virksomheder

Crowdsourcing-platformen VIA Connect inspirerer studerende på VIA University College til at løse praksisnære problemer. Det har skabt grobund for innovative projekter og idéer.

05.04.16 | FTF nyhed

Gymnasieudspil hæmmer uddannelse

Regeringen lægger op til at, at hf ikke længere skal give adgang til universitetet. Det vil begrænse mulighederne for uddannelse i stedet for at åbne. Det er den helt gale vej at gå, når uddannelse er vejen til at skabe job og vækst, mener FTF.

01.04.16 | FTF nyhed

Topmøde om professionshøjskolernes uddannelser

Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL mødes på mandag for at drøfte en fælles vej til sikre kvaliteten i skolernes uddannelser.

15.02.16 | Bentes Blog

SU skal ikke betale for kvalitet i uddannelserne

FTF er uenig i den omlægning af SU til lån, som professionshøjskolerne foreslår. Det skriver jeg i Politiken i dag.

16.11.15 | FTF nyhed

Esben Lunde Larsen vil indføre betaling for uddannelse

Professionsbachelorer skal kunne sendes på suppleringskurser, som de selv skal betale, for at kunne starte på en kandidatuddannelse. Det foreslår uddannelsesminister Esben Lunde Larsen. Forrykt hvis nogle studerende i Danmark skal til at betale for deres uddannelse,...

13.11.15 | Notat

Ny undersøgelse af metoder, der matcher uddannelse og arbejdsmarked

Teknologisk Institut har kortlagt eksempler på internationale og nationale metoder og praksis for fremskrivning og vurdering af behovet for fremtidig arbejdskraft og kvalifikationer i arbejdsstyrken med særlig fokus på de videregående uddannelser. Her er rapporten.