01.03.17 | Bentes Blog

Digitale kompetencer er en forudsætning for omstilling

Unge under uddannelse bør i større grad end før forberedes på et arbejdsliv under omstilling og forandring. De digitale kompetencer bliver en nødvendig ressource. Det skriver jeg og fire øvrige ledere fra nordiske hovedorganisationer på Altinget.dk.

05.10.16 | FTF nyhed

Stop grådigheden: International Dag for Anstændigt Arbejde

Den 7. oktober er international dag for anstændigt arbejde. Det er en dag, som markeres af International Faglig Sammenslutning og fagforeninger overalt i verden. I 2016 er temaerne: Stop virksomheders grådighed, afskaf usikkert arbejde, formaliser uformelle jobs samt...

24.09.15 | Høringssvar

EU Kommissionens fælles rapport om ”Education and Training 2020”

Fra dansk side bør Kommissionens opfordring til medlemslandene om at afsætte øgede ressourcer til uddannelsesindsatsen støttes. Besparelser på uddannelsesbudgettet vil gøre det særdeles vanskeligt at nå forbedringer på de seks fælles europæiske indsatsområder, som...

27.08.15 | Høringssvar

Lovforslag om anerkendelse af uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

Lovforslagets mål er at implementere det reviderede EU direktiv fra november 2013 om gensidig anerkendelse af kvalifikationer indenfor lovregulerede erhverv. FTF lægger bl.a. vægt på at lovgivningens rækkevidde præciseres, og at der fastsættes nærmere krav til...

27.08.15 | Notat

FTF høring af lovforslag om anerkendelse af uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

Uddannelses- og forskningsministeriet har udsendt høring af forslag til ”Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer”.

22.11.12 | FTF nyhed

EU klar med plan for nytænkning af uddannelser

Alt for mange europæere har ikke en god nok uddannelse. Derfor er EU-Kommissionen nu klar med et nyt udspil for uddannelsesområdet. Det er på tide at prioritere uddannelse, mener FTF.

11.01.12 | Høringssvar

FTF høringssvar vedr. EU Kommissionens forslag til ændringer i anerkendelsesdirektivet.

Kommissionens udkast til ændringsdirektiv indeholder en række positive elementer, der kan lette den enkelte professionelles anerkendelse af kvalifikationer, men der er særligt afgørende at direktivet ændres på to områder. FTF er uenig i forslaget om delvis adgang...

14.01.11 | Notat

Uddannelse på den internationale dagsorden – hvad er relevansen for FTF områdets uddannelser

I en lang række aktuelle internationale samarbejder og organisationer er uddannelse centralt placeret i nye strategier og programmer, der sætter mål for perioden frem til 2020. Det internationale samarbejde på det uddannelsespolitiske område har derfor også væsentlig...

07.12.10 | FTF nyhed

FTF: Brug for at gå bag om PISA

Lad os bruge viden fra PISA til udvikling af Folkeskolen i stedet for at lade den blive en ideologisk kampplads. Det er spild af viden at lade Danmarks placering på ranglisten tage al opmærksomheden, mener FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

11.11.10 | Notat

Rapport om studiebesøg "National and sectoral qualifications frameworks linked to EQF"

Rapport om LLP studiebesøg nr. 100 til Irland om de irske erfaringer med anvendelsen af en national kvalifikationsramme og koblingen til den europæiske kvalifikationsramme. Irland er kommet langt i implementeringen af en NQF, men der er fortsat tydelige barriere i...