15.03.18 | FTF Dokumentation

FTF’ernes efter- og videreuddannelse – anvendelse, udbytte og barrierer

Stor undersøgelse peger på, at mange FTF’ere har stort udbytte af efter- og videreuddannelse og at det hæver kvaliteten af arbejdet.

12.03.18 | FTF nyhed

Uddannelser bør have et digitalt fremtidstjek

På baggrund af nye anbefalinger fra Siri-Kommissionen bør erhvervs- og professionsrettede uddannelser gennemtrawles for at sikre, at teknologisk dannelse er med i elevernes curriculum, mener Bente Sorgenfrey.

04.12.17 | FTF analyse

Arbejdsgivere efterlyser digitale kompetencer hos varme hænder i den offentlige sektor

Akut behov: Uddannelse i ny teknologi må i langt højere grad ind i videregående uddannelser, mener FTF. Ifølge en ny analyse efterlyser arbejdsgiverne i stigende grad digitale kompetencer hos offentligt ansatte med videregående uddannelse.

31.10.17 | Notat

VEU trepartsaftale er et godt grundlag for styrket efter- og videreuddannelse

Trepartsaftalen styrker VEU-indsatsen. Der er aftalt en række initiativer vedr. AMU, etablering af en omstillingsfond, bedre vilkår for kortuddannedes i VEU samt justering af arbejdsgivernes VEU-bidrag. Samtidig har aftalen også fokus på videregående VEU med et nyt...

30.10.17 | FTF nyhed

Socialrådgivers efteruddannelse hjælper børn og unge på sygehuset

Med trepartsmidler i hånden fik sygehussocialrådgiver Jannie Friis en diplomuddannelse som familieterapeut. Det giver bl.a. færre konflikter og bedre støtte til patienter og pårørende på Børne- og Ungeafdelingen på Holbæk Sygehus.

29.10.17 | FTF nyhed

FTF: Trepartsaftale styrker fremtidens VEU

FTF er glad for, at den nye trepartsaftale om efter- og videreuddannelse også har fokus på den videregående efter- og videreuddannelse, som får et nyt udviklingsprogram. Tidspres og økonomi er fortsat barrierer for deltagelse i efter- og videreuddannelse, så det er...

28.08.17 | FTF nyhed

Leder: Stram økonomi forhindrer ansatte i at komme på efteruddannelse

De økonomiske muligheder for at sende folk på efter- og videreuddannelse er blevet begrænset de senere år. SVU’en er skåret væk, og vikarpulje er nedlagt, og det gør det dyrere at opkvalificere ansatte, forklarer leder.

28.08.17 | FTF nyhed

Ekspert: Brug for mere kort, praksisnær efteruddannelse

Det er meget alvorligt, at 42 % af FTF-lederne vurderer, at den manglende efter- og videreuddannelse har ført til dårligere kvalitet, mener ekspert.

28.08.17 | FTF analyse

Ledere: Manglende efteruddannelse giver dårligere kvalitet

Kvaliteten forringes, når ansatte ikke får efteruddannelse, siger stor andel af lederne i ny undersøgelse. Bl.a. brug for flere nye, fagspecifikke kurser, mener FTF, der har taget forslaget med i trepartsforhandlingerne.

07.08.17 | Notat

Mødet med virkeligheden: Guide til det gode praktikforløb

Når studerende skal i praktik, er det første gang, de for alvor bliver testet i praksis i deres fag, og det gør praktikken afgørende for deres faglige udvikling. Derfor har FTF udgivet en guide til det gode praktikforløb sammen med en række andre organisationer.