Mødet med virkeligheden: Guide til det gode praktikforløb

Når studerende skal i praktik, er det første gang, de for alvor bliver testet i praksis i deres fag, og det gør praktikken afgørende for deres faglige udvikling. Derfor har FTF udgivet en guide til det gode praktikforløb sammen med en række andre organisationer.

Pjecen er spækket med eksempler på gode praktikforløb, som kan inspirere til fortsat nytænkning og udvikling af praktikken og samarbejdet om uddannelserne i øvrigt på tværs af professionshøjskoler, uddannelser og praktiksteder.

07.08.17
Notat

”Selv om vi har arbejdet med konflikthåndtering på læreruddannelsen, er det noget andet pludseligt at stå med elever, der er ved at komme op og slås på skolen. Det er godt på forhånd at vide noget om, hvordan man kan reagere i sådanne situationer, men det er aldrig det samme i virkeligheden.”  

Download Pjece: Inspiration til udvikling af kvalitet i praktikken

Sådan lyder det fra Heidi, som studerer på første år på læreruddannelsen på VIA University College.   Heidis historie er en del af en fælles pjece fra Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL, som skal inspirere til udvikling af kvalitet i praktikken.   '

Mødet med virkeligheden er nemlig ikke altid så ligetil, og der findes ikke én opskrift på det succesfulde praktikforløb.

Derfor er pjecen spækket med eksempler på gode praktikforløb, som kan inspirere til fortsat nytænkning og udvikling af praktikken og samarbejdet om uddannelserne i øvrigt på tværs af professionshøjskoler, uddannelser og praktiksteder.

Professionsbacheloruddannelser er netop kendetegnet ved at veksle mellem praksis og teori, og i pjecen kan du læse om både klarhed om praktikkens mål, læringsmetoder i praktikken, praktikvejlederens rolle og forberedelse af praktikken.

For Heidi var en vigtig del af forberedelsen hendes forpraktik hos den 6. klasse på VSD Rødding Skole, som hun senere skulle ud til i praktikperioden.

Da vi kom i den egentlige praktik, kendte eleverne os og var trygge ved os. Vi kendte måden, de arbejdede på i klassen, og kendskabet til de enkelte elever gjorde, at vi bedre kunne differentiere undervisningen

Heidi, studerer på første år på læreruddannelsen på VIA University College

Læs om hele Heidis praktikforløb på danske professionshøjskoler,dk, hvor cases fra pjecen bliver uddybet, og hvor der også er flere cases at tage fat på.