Uddannelsesbesparelser skygger for bevillingsreformen

FTF lægger vægt på, at de politiske partier bag aftalen om en bevillingsform holder hinanden fast på at skabe gode rammer for, at den enkelte institution kan planlægge sin økonomi og sine aktiviteter. FTF støtter intentionen om at styrke uddannelsernes kvalitet, men er...

Større enheder med færre afprøvninger er positivt

Det giver bedre mulighed for at tilrettelægge sammenhængende uddannelsesforløb med faglig fordybelse. FTF finder, at de foreslåede ændringer af socialrådgiveruddannelsen er centrale og principielt vigtige.

Det er der brug for kandidatuddannelser på deltid

FTF er positiv over for muligheden for at gennemføre kandidatuddannelser på deltid. Det er der brug for, både når de er målrettet et privat og et offentligt arbejdsmarked. FTF foreslår, at bekendtgørelsen rummer ændres, så det sikres, at studerende ikke udelukkes fra...


FTF dokumentation tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger