Forsøg med deltids kandidatuddannelse måtte gerne være mere omfattende

Uddannelsesministeriet har udsendt en pressemeddelelse om forsøg med udbud af kandidatuddannelser på deltid. Folketingets partier inviteres til forhandlinger om en forsøgsordning for et antal eksisterende kandidatuddannelser. FTF ser gerne, at ordningen retter sig mod...

Styringseftersyn på universitetsområdet

Forslaget til ændring af universitetsloven er en opfølgning på det styringseftersyn, som Uddannelsesministeriet har foretaget af de videregående uddannelser. Med forslaget ændres udviklingskontrakterne, bestyrelsens opgaver præciseres og reglerne om udpegning af...

Censorudvalgets anbefalinger

Censorsystemet skal være en konstruktiv og aktiv medspiller i kvalitetssikringen af uddannelserne. Derfor ønsker FTF at opretholde kravene om at mindst en 1/3 af prøverne skal holdes med ekstern censur og at mindst 1/3 af censorerne skal være aftagercensorer på de...

Postnummer skal ikke afgøre udsatte unges uddannelse

10.000 unge ud af en årgang har stadig ingen uddannelse syv år efter Folkeskolen. Nu skal de udsatte unge hjælpes bedre på vej med en ny samlet uddannelse med tre forskellige linjer, anbefaler en ekspertgruppe. FTF ser muligheder i forslaget: En fælles ramme om...


FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger