23.000 får spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

FTF gennemfører en stor undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt pædagoger, sygeplejersker, bankfolk og mange andre af hovedorganisationens faggrupper.

25.10.11
TR-info

Bankansatte, sundhedspersonale, lærere og pædagoger og andre faggrupper under hovedorganisationen FTF har nogle udfordringer tilfælles, når det gælder bl.a. arbejdsmiljø. De udsættes i højere grad for stress, høje følelsesmæssige krav samt vold og trusler i arbejdet.

Tidligere undersøgelser har derfor sat fokus på FTF-grupperne og deres særlige udfordringer i forhold til psykisk arbejdsmiljø, der ofte skyldes den tætte kontakt, mange har, med borgere, kunder eller klienter. Desværre afdækker de nationale undersøgelser ikke i tilstrækkelig grad disse forhold.

Derfor er det afgørende, at FTF og medlemsorganisationerne i fællesskab løbende får afdækket forholdene, så FTF'ernes arbejdsmiljø også bliver prioriteret i den nationale arbejdsmiljøindsats.

Ny viden forbedrer fremtidens arbejdsmiljø
Undersøgelsen afdækker en lang række temaer inden for det psykiske arbejdsmiljø, bl.a. medarbejdernes oplevelse af social støtte fra kollegaer og ledere samt indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet. Som noget nyt sætter vi også særlig fokus på den økonomiske krises betydning for arbejdsmiljøet.

Svarene på spørgsmålene bidrager til ny viden om FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø og helbred. De vil også belyse udviklingen i FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø siden den sidste undersøgelse i 2006.

Jo flere svar, jo mere pålidelige resultater
Undersøgelsen løber fra 25. oktober til medio december 2011. For at den skal kunne sige noget om de forskellige faggruppes arbejdsmiljø, er alle svar vigtige.

Jo flere svar vi får, jo mere pålidelige er resultaterne af undersøgelsen. Alle deltagere er sikret fuld fortrolighed efter Datatilsynets regler. Det betyder, at ingen kan identificeres i statistik og analyser.

Undersøgelsens hovedresultater offentliggøres i form af tre temapublikationer i foråret 2012. Herudover bidrager undersøgelsen med ny viden om en lang række dimensioner i arbejdsmiljøet på FTF-områderne. På længere sigt vil undersøgelsen derfor bidrage til grundlaget for FTF's analyser og interessevaretagelse på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere om undersøgelsen nedenfor eller kontakt FTF på mail: arbejdsmiljo@ftf.dk. Tlf. 33 36 88 78 eller 33 36 88 44.