Fyring under barsel var ulovlig

Det var ulovligt, da Aalborg Kommune fyrede en kvindelig salgskonsulent, mens hun var på barsel. Det har Højesteret afgjort, efter at både by- og landsretten gav kommunen medhold. Kommunen skal nu betale 250.000 kroner til den fyrede kvinde.

04.04.11
TR-info

Aalborg Kommune fyrede en kvindelig salgskonsulent, mens hun var på barsel. Hendes arbejdsopgaver fandtes ikke længere efter kommunalreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2007, lød kommunens begrundelse.   

Den fyrede kvinde mener derimod, at fyringen skyldtes, at hun var på barselsorlov, og hendes fagforening indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet. Nævnet mente ikke, at kommunen havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i, at hun holdt barsel. Og det har Højesteret nu givet Ligebehandlingsnævnet ret i.

I afgørelsen lægger Højesteret blandt andet vægt på, at det lykkedes kommunen at omplacere 19 andre berørte medarbejdere. At kommunen burde have orienteret kvinden om, at hendes stilling blev nedlagt, og at den burde have orienteret hende om ledige stillinger.

Ligebehandlingsnævnet er tilfreds med, at Højesteret er enig i nævnets afgørelse. ”Dommen fastslår, at en arbejdsgiver også ved store omstruktureringer har pligt til ikke at gøre forskel på ansatte på barsels- eller forældreorlov og andre ansatte, og at arbejdsgiveren derfor også skal søge at omplacere og ikke afskedige ansatte på barsels- eller forældreorlov, på samme måde som de øvrige ansatte" siger formand for Ligebehandlingsnævnet Tuk Bagger på nævnets hjemmeside.