Støj er ligeså slemt som mobning

Sygeplejersker og lærere oplever ofte larm på arbejdspladsen. Støj kan sidestilles med mobning, og der bør laves et arbejdsmiljømærke mod støj, mener formand for foreningen ”Vi elsker stilhed”.

16.08.11
TR-info
AF

Fire ud af ti danskere føler sig generet af støj på jobbet. Enkelte faggrupper som folkeskolelærere og sygeplejersker generes især af støjen. De er blandt dem, der oftest indberetter at være udsat for meget støj i en fjerdel af arbejdstiden. Nogle rapporterer endda om, at støjen er så høj, at de skal råbe for at tale med en person, der står ved siden af. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Støjen giver både stress og ødelægger koncentrationen, påpeger Ilse Sand, der er formand og medstifter for den nye forening "Vi elsker stilhed". Foreningen vil arbejde for at få indført et såkaldt arbejdsmiljømærke til de arbejdspladser, der gør en god indsats for et lavt støjniveau på jobbet.

"Støj er lige så slemt som mobning. Derfor er det rigtig vigtigt, at man italesætter støjproblemerne og de løsninger, der kan være på dem," siger Ilse Sand.

Dialog mod støj
Hun påpeger, at netop folkeskolelærere og sygeplejersker har svært ved at undgå støjen, når de går stuegang eller er i klasseværelset, men at de faggrupper derfor bør samle ideer til, hvordan støjproblemerne mindskes.

"Nogle arbejdspladser bør tage ideen om åbne kontormiljøer op til revision. Man kan også indføre stillerum på jobbet, eller åbne for muligheden for, at folk kan have høretelefoner på eller lytte til musik, når de har opgaver, der ikke kræver kommunikation og direkte samarbejde med andre", siger hun.

Foreningen opfordrer ansatte til at tage kontakt, hvis de har gode eller dårlige eksempler på, hvad deres arbejdsplads gør for at mindske støjen og forbedre arbejdsmiljøet.