Taleteknologi styrker det psykiske arbejdsmiljø

En computer, der omdanner tale til tekst, gør arbejdet lettere for en række medarbejdere med skrive- og læsevanskeligheder. Det styrker samtidigt arbejdsmiljøet, viser et nyt projekt.

18.01.11
TR-info
AF

Flere medarbejdere i det offentlige kunne drømme om en usynlig blyant ved deres side, der nedfælder dagens notater og klarer dokumentationsarbejdet for én. Der er ikke langt fra drøm til virkelighed i et nyt projekt for en gruppe medarbejdere i ældreplejen i Esbjerg og København.

De indgår for tiden i et projekt, hvor de skal indtale oplysninger om borgernes til en computer, der derefter omdanner talen til skriftlige journaler.
”Ideen med projektet har været at sige, at teknologien kan løse en udfordring på det her område", fortæller Charlotte Færch Lotz, der er projektleder ved Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut til FTF.

"Projektet er en hjælp for folk med læse- og skrivevanskeligheder, men teknologien kan hjælpe alle andre, der ønsker at indtale tekst i stedet for at skrive”, uddyber hun.
Metoden kan bruges blandt alle faggrupper, der har brug for at indtale noget – fra sagsbehandlere til socialrådgivere. Det igangværende projekt er blevet evalueret positivt af deltagerne, og arbejdet ligger nu i at forbedre teknologien yderligere, fortæller Charlotte Færch Lotz.

”For den faggruppe, vi har kørt projektet for, er der over 90 procents sikkerhed for, at den skriftlige oversættelse er korrekt. Samtidigt kan medarbejderen gå ind og rette i dokumenter, der kommer ud af indtalingen", siger hun.

Kan forbedre arbejdsmiljøet
Projektlederen håber på, at den teknologiske løsning kan forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne, herunder særligt dem med skrive- og læsevanskeligheder.

”Flere medarbejdere føler, at de ikke har tilstrækkelige forudsætninger til at løse den skriftlige del af deres arbejde, og det påvirker deres psykiske arbejdsmiljø. Ved at give dem det her redskab, håber vi på, at de får lettere ved den del af deres arbejde, så de i sidste ende føler en større glæde ved at gå på arbejde”, udtaler Charlotte Færch Lotz.

Teknologien skal indrettes efter hver faggruppe, der bruger den, så computerens ordforråd matcher det fagsprog, der bruges inden for et fag. Alle kan dog afprøve metoden over nettet mod betaling.