Privat ansatte mænd holder få barns 1. sygedag

Mens mænd ansat i den private sektor ikke så gode til at holde barns 1. sygedag som deres kvindelige kolleger, er mænd og kvinder ansat i kommunerne næsten lige gode om at blive hjemme, når et barn må blive i sengen.

14.10.09
TR-info
AF

Når far er ansat i den private sektor, er det langt fra så tit, han bliver hjemme for at passe sit syge barn. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.<//font>

Har det syge barn forældre ansat i kommunen, er det derimod næsten lige så ofte far som mor, der bliver hjemme, mens billedet stadig er mere traditionelt hos de statsansatte. <//font>

Kvinder ansat i det private har gennemsnitligt 2,55 barns sygedage om året, mens mændene holder sig til blot 1,43. Helt anderledes er billedet i kommunerne, hvor mændene har 1,89 barns sygedag mod kvindernes 1,99. Lidt dårligere til at blive hjemme er mænd ansat i staten med 1,40 barns sygedage, mens de statsansatte kvinder har 2,05 barns sygedage.<//font>

At de privat ansatte mænd har svært ved at holde barns 1. sygedag, skyldes ifølge kønsforsker ved RUC, Kenneth Reinicke, en udbredt karrierekultur i den private sektor.<//font>

”Der er oftere en karrierekultur i det private, hvor det kan være sværere for mænd at tage barselsorlov. Man er bange for, at man mister sin plads på karrierestigen og måske muligheden for forfremmelse, hvis man tager barselsorlov. Det kan være en fordel for mænd ved at være ansat i det offentlige, at det er mere ok at tage barsel og børns sygedage,” siger Kenneth Reinicke til Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum.<//font>

Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, Flemming Ibsen, mener, at forklaringen på de offentligt ansatte mænds lyst til at blive hjemme ved et sygt barn skal findes i, at det er blevet almindelig accepteret i især kommunerne, at mænd tager sig af deres syge børn.<//font>

”Det er nemmere at blive hjemme ved børnene i den offentlige sektor. Arbejdsgiverne ser ikke så skævt til dem, der gør det, som i det private. Den kommunale sektor er kvindedomineret, og mændene i det kommunale nyder godt af den rummelighed i forhold til børn, som det har givet,” siger Flemming Ibsen til Momentum. 

 Kilder: Momentum og Newspaq <//font>