Hver femte FTF’er overvejer at forlade sit fag

21 procent af pædagoger, sygeplejersker, skattemedarbejdere og andre offentligt ansatte FTF’ere har forsøgt eller kraftigt overvejet at forlade deres fag, viser ny undersøgelse. Årsagerne er især manglende muligheder for at gøre arbejdet tilfredsstillende, stort arbejdspres og lønnens størrelse. Topcheferne må vise FTF’erne nye veje til faglig stolthed og selvbestemmelse, hvis de vil undgå medarbejderflugt fra den offentlige sektor, mener forsker.

04.04.07
TR-info
AF Inge Gleerup Jensen

Hvis de offentlige arbejdspladser fortsat skal være attraktive for skolelærere, sygeplejersker og andre FTF-grupper, skal der være plads til, at FTF’erne kan gøre deres arbejde godt og grundigt. Derfor må de offentlige arbejdsgivere genskabe tilliden til den faglighed, som FTF’erne har qua deres uddannelse og faglige engagement i deres arbejde.

Det mener lektor Dorthe Pedersen, studieleder for MPA-uddannelsen på CBS. MPA står for Master of Public Administration, der er en af de mest anerkendte lederuddannelser rettet mod den offentlige sektor. Dorthe Pedersen har gennem en årrække beskæftiget sig med arbejdsmarked og ledelse i den offentlige sektor.

En ny undersøgelse, som er foretaget blandt 3.700 FTF’ere ansat i den offentlige sektor, viser, at hver femte har planer om eller kraftigt har overvejet at forlade deres fag. Fire procent af de offentligt ansatte FTF’ere har søgt væk fra faget, og 17 procent overvejer det kraftigt.

”Selv om det er en meget stor andel, der overvejer at forlade faget, så kommer det egentligt ikke bag på mig. For det første skal man ikke underkende, at den netop gennemførte strukturreform har betydet en periode med stor usikkerhed og ekstraordinært pres på mange offentligt ansatte.

For det andet kniber det med tillid til fagligheden i den offentlige sektor, og netop for FTF-grupperne er det den faglighed, som de har fået via deres uddannelse til fx skolelærer eller sygeplejerske, der giver mening på jobbet. Regeringen har sat centralisering og kontrol endnu mere i fokus, parallelt med struktur- og ledelsesreformer, der styrker en erhvervsorienteret topledelse delvist på bekostning af de faglige ledere, der presses længere ned i hierarkiet”, siger lektor Dorthe Pedersen fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS.

”Styringen i den offentlige sektor er blevet mere og mere maskinel. For eksempel bliver det defineret af udefrakommende evalueringseksperter og akkrediteringssystemer, hvornår FTF’erne gør deres arbejde godt. Frem for tillid til det faglige skøn blandt de faguddannede satser man på sådanne eksterne kontrolsystemer - kombineret med brugernes frie valg. Og der sættes fokus på, hvorfor lærerne i X-købing har mere konfrontationstid med eleverne end lærere i Y-købing – til trods for forskellige lokale behov og prioriteringer. Det er en maskinel tankegang”, siger Dorthe Pedersen.

Alle aldre søger væk

Alder og uddannelse spiller ikke ind på lysten til at søge væk. Den er stort set ens blandt alle FTF-grupper. Dog er den lidt højere hos de 30-39-årige, der har eller for alvor overvejer at søge væk. I alt er det 28 procent i denne gruppe - altså mere end hver fjerde. Fem procent har søgt væk, og 23 procent har for alvor overvejet det. Her er tale om medarbejdere, der er blevet uddannet inden for de seneste 15 år og har mindst 20-30 år tilbage på arbejdsmarkedet.

Selv blandt de 55-59 år er det mere end hver tiende, der har overvejet at forlade faget, selv om de højst har 10 år til pensionsalderen, og fem år til at efterlønnen vinker forude.

Tabel 1: Overvejelser om at forlade faget fordelt på aldersgrupper

Ja, jeg har søgt vækJa, jeg har overvejet det alvorligtJa, jeg har overvejet det, men ikke alvorligtNej, jeg har ikke overvejet at søge vækI alt

Under 30 år3203145100
30-39 år5233537100
40-49 år5203540100
50-54 år3172951100
55-59 år1102761100
Over 60 år281278100
I alt4173049100
Kilde: FTF-undersøgelser, N = 2655Manglende professionalisme

De vigtigste årsager bag ønskerne om at forlade sit fag er utilfredshed med mulighederne for at udføre arbejdet tilfredsstillende, et for stort arbejdspres og en for lav løn. Det mener 40-45 procent af de FTF’ere, der ønsker at forlade deres fag.

Omkring hver tredje af ”afhopperne” fremhæver også utilfredshed med ledelsen og manglende anerkendelse af arbejdet som årsager. Hertil kommer, at omkring hver femte ønsker at forlade faget som følge af manglende muligheder for både personlig og faglig udvikling samt et arbejde, der er for følelsesmæssigt belastende.

Dorthe Pedersen fra CBS mener, at det er vigtigt, at kommuner, regioner og stat netop gør noget ved de problemer, som de offentligt ansatte FTF’ere fremhæver som grunde for at søge væk:

”Den offentlig sektor har svært ved at konkurrere på lønnen især på ledelsesniveau. Derfor er de offentlige arbejdsgivere fremover nødt til både at tænke i mere fleksibel løndannelse og samtidig sørge for udviklingsmuligheder for medarbejdere og ikke mindst mellemledere – både i form af uddannelse og udfordringer på arbejdsmarkedet. Derudover skal der også være mulighed for at tilbyde efteruddannelse som et vigtig udviklings- og fastholdelsesinstrument for de fagligt dygtige og engagerende medarbejdere, der er den offentlige sektors store styrke”, mener hun.

Lektor Dorthe Pedersen mener ikke, at de offentlige arbejdsgivere kommer uden om at give en højere løn til medarbejdere og ledere, der har gode kvalifikationer. Fremover bliver det endnu vigtigere at kunne tiltrække og fastholde mellemledere, der med en faglig indgang kan skabe netop de rammer, den inspiration og supervision, som er nødvendig for, at medarbejderne ikke forlader faget, fordi de oplever, at deres faglighed bliver klemt.

Tabel 2: De vigtigste årsager til at søge væk fra faget
ÅrsagerAndel
Utilfreds med de muligheder, der er for at gøre arbejdet tilfredsstillende46
Arbejdspresset er for stort43
Lønnen er for lav41
Utilfreds med ledelsen33
Manglende anerkendelse af arbejdet33
Ringe personalepleje23
Manglende faglige udviklingsmuligheder22
Arbejdet er for følelsesmæssigt belastende20
Kilde: FTF-undersøgelse, N = 520.