10 gode råd til at forebygge vold

I en ny pjece kan du som tillidsrepræsentant finde inspiration til, hvordan I på arbejdspladsen skridt for skridt bliver bedre til at forebygge vold og trusler om vold.

27.01.14
TR-info

Hvert år bliver ca. 160.000 offentligt- og privatansatte udsat for vold i forbindelse med deres arbejde. Faggrupper som politibetjente, SOSU’er, fysio- og ergoterapeuter er særligt udsatte, men alle arbejdspladser med kontakt til borgere har gavn af at tale om, hvordan medarbejdere og ledelse sammen kan forebygge og håndtere vold.

I en ny pjece har FTF, LO m.fl. ud fra erfaringer og den nyeste forskning om arbejdsmiljø opstillet 10 gode råd til, hvordan I på arbejdspladsen kan blive bedre til at forebygge vold.

Ledelsen har det overordnede ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø – og derfor også for at forebygge vold – men indsatsen fungerer bedst, hvis både ledelse og medarbejdere er engagerede.  Som tillidsrepræsentant kan du gøre din personalechef opmærksom på pjecen og dermed sætte gang i snakken om, hvilke former for vold medarbejderne på jeres arbejdsplads kan risikere at blive udsat for.

Hjælp til at forebygge psykisk vold
I pjecen finder du også inspiration til at forebygge psykisk vold – herunder trusler om vold, systematiske ydmygelser og diskriminerende udsagn. Husk at psykisk vold også kan udøves via elektroniske medier som sms, e-mail og på de sociale medier.

Det er altid godt at søge inspiration og ny viden i generelle vejledninger om forebyggelse – eksempelvis fra Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet, men en god plan tager udgangspunkt i de typer af vold, som netop jeres arbejdsplads og faggrupper er udsat for. Truslen mod ergoterapeuter, politibetjente og pædagoger er forskellig og skal derfor forebygges forskelligt.