Find dit Netværk

FTF har flere end 20 mere eller mindre formelle netværk om bl.a. arbejdsmiljø, økonomisk politik, ledelse, pension, internationalt arbejde, web, arbejdsskader, jura og kommunikation. Netværkene mødes med varierende intervaller, men bidrager alle på forskellig måde til at styrke samarbejdet og dele viden og ’best practice’ mellem organisationerne og sekretariatet og direkte mellem organisationerne.

19.09.11
AF

Som supplement til den formelle politiske struktur understøtter netværkene dermed også en politik- og produktudvikling i FTF, der er funderet i medlemsorganisationernes behov og virkelighed. Og netværkene har for mange også karakter af et personligt fagligt netværk på tværs af organisationerne, som man kan trække på, når man har behov for faglig sparring eller en koordineret handling på et område.

FTF udnytter også sine fordele som hovedorganisation ved at tilbyde ”coachede netværk” for ledere inden for FTF-fagene, hvor man som daginstitutionsleder, skoleleder, leder i finanssektoren eller fra andre fag kan mødes med andre ledere for at udveksle gode erfaringer og lære af hinanden som ledere på tværs af fag og på tværs af den offentlige og private sektor. Netværkene understøttes af en coach.