FTF tilbyder juridisk hjælp

FTF tilbyder juridisk bistand i et meget bredt og varieret antal sager inden for det kollektive og individuelle arbejdsretlige område. FTF’s juridiske afdeling bistår medlemsorganisationerne, når de har brug for hjælp både i forhold til overenskomster og ved individuelle sager.

19.09.11
AF

Der er mulighed for at tilkøbe yderligere juridisk bistand end hvad der ligger i grundkontingentet til FTF.

FTF’s juridiske afdeling består af fire advokater, og kan desuden trækker på FTF’s øvrige ekspertise inden for fx forhandling, overenskomster og løn. 
 
Brud og fortolkning af overenskomst
Sager, der relaterer sig til brud på kollektive overenskomster og aftaler, behandles som en del af kontingentet til FTF. Som hovedorganisation er det FTF, der er part i arbejdsretssager og kan føre sager ved Arbejdsretten.
Fortolkning af overenskomster m.v. løses ved faglig voldgift. FTF tilbyder at behandle principielle voldgiftssager for organisationerne som en del af kontingentet til FTF.

Derudover yder afdelingens jurister bistand med vurdering af konkrete problemstillinger samt rådgivning i øvrigt inden for den individuelle og kollektive arbejdsret på såvel det offentlige som det private område.

Konkrete individuelle ansættelsesretlige sager
Konkrete individuelle ansættelsesretlige sager behandles som udgangspunkt i den enkelte medlemsorganisation, men FTF tilbyder interesserede organisationer at behandle konkrete medlemssager mod yderligere betaling. Er sagen juridisk principiel er sagsførelsen omfattet af kontingentet.

Fakta om ordningen

FTF tilbyder juridiske bistand i et meget bredt og varieret antal sager inden for det kollektive og individuelle arbejdsretlige område.

FTFs advokater yder bistand med vurdering af konkrete problemstillinger samt rådgivning i øvrigt inden for den individuelle og kollektive arbejdsret på såvel det offentlige som det private område.

Rent praktisk indgår FTF og den enkelte medlemsorganisation en aftale, hvorefter FTF yder foreningen juridisk bistand, telefonisk rådgivning og konkret sagsbehandling af eventuelle medlemssager ved retlige instanser.

Sagerne handler typisk om usaglige afskedigelser, herunder væsentlige vilkårsændringer, overtrædelse af ligebehandlingsloven, manglende løn- og feriepenge, manglende ansættelsesbeviser, virksomhedsoverdragelse m.v.

Som oftest klarer organisationen selv de indledende (forligs)forhandlinger. Hvis der i den forbindelse ikke kan opnås enighed, oversendes sagen til FTF, som derefter træffer den endelige beslutning om sagens videre forløb.

Medlemsorganisationerne kan kontakte FTF for mere information om juridisk bistand, herunder information om priser og betingelser for den juridiske bistand.