”I skal udfordre medlemmerne til at handle selv”

Fagbevægelsen bør udfordre folk til at organisere sig og handle i fællesskab ud fra lokale problemer. Hvis folk selv kan løse problemet, skal vi ikke gøre det for dem, men lytte og understøtte deres kamp, mener medstifter af Medborgerne, der organiserer lokale fællesskaber i København og underviser fagligt aktive i engagement og organisering.

”Hvis folk selv kan løse problemet, skal vi ikke gøre det for dem. Vi bør udfordre folk til at organisere sig og handle selv. Det handler om at finde frem til de små og lette mikrohandlinger, der kan rykke medlemmerne fra tilskuere til deltagere og medudviklere", understreger Andreas Lloyd fra Medborgerne.

16.05.17
FTF nyhed

De britiske storbyer, især London, er en etnisk smeltedigel af borgere fra vidt forskellige kulturer og miljøer, der hver især har egne problemer at kæmpe med. Der er udbredt fattigdom og lave lønninger.

Men den britiske borgeralliance Citizens UK har formået at forene en lang række borgere, foreninger og miljøer i en succesfuld fælles kampagne og kamp mod working poor og for en løn man kan leve for (Living Wage UK) – en løn, der passer til de høje leveomkostninger. I dag er der skabt en fælles bevægelse i Storbritannien på tværs af traditionelle fagforeningers silotænkning: www.livingwage.org.uk

”I Danmark er vi godt organiserede, og fagbevægelsen er et fint eksempel. Men vi kan blive langt bedre til at organisere lokalsamfundet, borgere og medlemmer og opbygge forpligtende lokale fællesskaber, der rejser og løser de problemer, som folk lokalt er optaget af på jobbet, i boligforeningen og nærmiljøet”, siger Andreas Lloyd, community organiser i og medstifter af Medborgerne, der er Danmarks første borgeralliance, som organiserer lokale fællesskaber i København. Han har netop undervist fagligt aktive fra FTF-organisationer i engagement og organisering lokalt.

Mange af FTF’s medlemsorganisationer kæmper med at engagere og involvere medlemmerne, men det er ofte ’Tordenskjolds soldater’, der er aktive og fx deltager i møder. Tillidsrepræsentanterne står ofte alene med problemerne på arbejdspladsen og savner opbakning fra medlemmerne, forklarer flere af de fagligt aktive, der deltager på FTF’s organiseringskursus.

Vi skal bruge folks vrede aktivt. Vrede er passion og engagement. Det kan fagbevægelsen og andre organisationer blive langt bedre til at aktivere og hjælpe folk med at få afløb for og kanaliseret ud på en positiv måde i stedet for at brænde biler af

Andreas Lloyd, Medborgerne

Find den fælles sag lokalt og brug vreden aktivt
Ifølge Andreas Lloyd kommer mange organisationer til at arbejde som siloer og er organiseret for hierarkisk. Løsningen er blandt andet at engagere sig bredere i civilsamfundets fællesskaber, bevægelser og give folk redskaber til at bekæmpe den magtesløshed, som stadig flere danskere føler i deres hverdag over for politikere, magthavere og topstyrede organisationer.

”Vi skal bruge folks vrede aktivt. Vrede er passion og engagement. Det kan fagbevægelsen og andre organisationer blive langt bedre til at aktivere og hjælpe folk med at få afløb for og kanaliseret ud på en positiv måde i stedet for at brænde biler af”.

”Hvis folk selv kan løse problemet, skal vi ikke gøre det for dem. Vi bør udfordre folk til at organisere sig og handle selv. Det handler om at finde frem til de små og lette mikrohandlinger, der kan rykke medlemmerne fra tilskuere til deltagere og medudviklere. Og at folk selv får lejlighed til at sætte ord på de fælles håb, bekymringer og drømme, der fylder i deres hverdag, og som de kan handle på sammen”, forklarer Andreas Lloyd.

Borgerne tager ordet i kommunalvalgkampen
I løbet af det sidste år har Andreas Lloyd og hans kollega Natasha Al-Hariri været ved at opsøge og engagere lokale fællesskaber fra bydelene Nørrebro/Nordvest og hjælpe dem med at finde sammen om de problemstillinger, der påvirker dem alle. Sammen vil de forpligte sig på hinanden i en fælles borgeralliance, der vil sætte deres mærkesager på dagsordenen op til efterårets kommunalvalg.

Forbilledet er blandt andet den britiske borgeralliance Citizens UK, der i 2015 arrangerede et stort General Election Accountability Assembly tre dage før det britiske parlamentsvalg. 2.200 ledere fra over 350 civilsamfundsorganisationer er samlet for at holde de politiske ledere ansvarlige for deres beslutninger de sidste fem år – og forpligte sig på det fortsatte samarbejde omkring Citizens UK’s politiske dagsorden for de næste fem år.

Demokrati skal være en folkesport
Med inspiration fra England og USA tager Medborgerne community organising til Danmark, blandt andet finansieret af en to-årig bevilling fra TRYG-fonden samt kontingentindtægter fra de foreninger, der slutter sig til Medborgerne.

”Vi skal gøre demokrati til en folkesport igen. Vi vil opbygge bredt forankrede, lokale borgeralliancer og lokale fællesskaber på tværs af tro, social baggrund, fag, fritidsinteresser, alder og foreninger. Det er helt oplagt, at fagforeningerne engagerer sig i sådanne brede, lokale dagsordener, der er tæt på medlemmernes egen hverdag –  og på den måde styrke deres demokratiske handlekraft og gøre dem i stand til at gå sammen og skabe forandringer”, mener Andreas Lloyd.