FTF’erne: Fagforeningen skal øge anerkendelsen af mit fag

FTF’erne savner anerkendelse af deres fag og forventer, at fagforeningen kæmper for at øge anerkendelsen af faget, viser undersøgelse. At gøre en forskel for andre, omstillingsparathed og faglig stolthed kendetegner FTF’erne, siger de selv.

En undersøgelse blandt 333 FTF'ere viser, at FTF’erne har en stærk professionsfaglig stolthed, men savner anerkendelse af deres fag. Derfor ønsker de i højere grad end andre lønmodtagere, at deres fagforening arbejder for anerkendelsen af faget i offentligheden. Kilde: Epinion 2016.

16.05.17
FTF nyhed

At gøre en forskel for andre mennesker er en meget vigtig drivkraft for FTF’erne, forklarer de selv i en undersøgelse fra Epinion blandt 333 medlemmer af en fagforening under FTF.

FTF’erne, eksempelvis pædagoger, lærere, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, er blandt andet blevet spurgt om, hvad der kendetegner dem, der arbejder inden for faget. At vi gør en forskel for andre, svarer 73 procent. Dernæst kommer omstillingsparathed og stolthed over faget, som centrale kendetegn for faggruppen, vurderer henholdsvis 65 og 61 procent.

Over halvdelen af FTF’erne mener ligeledes, at deres job er vigtigt for velfærdssamfundet, og at deres fag og arbejde er en vigtig del af deres personlige identitet. Men samtidig siger over halvdelen af FTF’erne, at de savner anerkendelse af faget. Det samme gør sig gældende for 39 procent af alle lønmodtagere generelt set.

Kæmp for faget og faglig anerkendelse
Derfor forventer FTF’erne også, at deres fagforening kæmper for anerkendelsen af faget i offentligheden. Sammenlignet med lønmodtagere generelt mener markant flere FTF’ere, 53 procent, at fagforeningen skal øge anerkendelsen af faget. Blandt alle lønmodtagere er den andel nede på 29 procent.

”FTF’erne er fagprofessionelle, ofte ansat i velfærdsfag, og de har en markant professionsstolthed. Et etos, et kald, som man har liv og sjæl med i. Det afspejler sig blandt andet i, at de også, mere end andre faggrupper, ønsker, at fagforeningen skal arbejde for at øge anerkendelse af professionen”, vurderer arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA, Aalborg Universitet, der bl.a. har forsket i fagforeningsvalg.

De utilfredse medlemmer
Hvis man har en stærk professionsfaglig stolthed, skifter man sjældnere fagforening – også selvom man måske er utilfreds med fagforeningen, forklarer arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl.

”Det, vi kan se i forskningen, er, at en af de vigtigste grunde til, at selv utilfredse medlemmer ikke skifter til en gul fagforening, er, at de har en stærk professionsfaglig stolthed og forbinder denne stolthed med én bestemt ”rigtig” fagforening – kun for deres faggruppe”.

FTF og LO har netop relanceret OK-kampagnen med forstærket fokus på, at OK-mærket er et kvalitetsstempel på de fagforeninger, som har dybt kendskab til medlemmernes fag og branche, og som forhandler overenskomster med arbejdsgiverne. Læs mere om den nye kampagne her

Netop fokus på fagets udvikling, ny viden og uddannelse fylder desuden meget i FTF’s medlemsorganisationers arbejde og strategi, blandt andet i forbindelse med organisering og fastholdelse af medlemmer. Læs mere på FTF’s nye temaside om organisering, hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet om organisering: www.ftf.dk/organisering