FTF’erne: Det skal min fagforening levere

FTF'erne vil først og fremmest have deres fagforening til at levere overenskomster, juridisk bistand, tillidsrepræsentant samt hjælp ved fyring, omstrukturering og forandring på jobbet, viser undersøgelse.

333 medlemmer af en faglig organisation under FTF har svaret på spørgsmålet: Hvad skal en fagforening efter din mening levere? Overenskomster og juridisk bistand er i top. Kilde: Epinion 2016.

07.02.17
FTF analyse

FTF’erne, fx bygningskonstruktører, finansfolk, pædagoger, lærere, ergo- og fysioterapeuter, vil have ”fagforening classic”, når man spørger dem, hvad en fagforening efter deres mening skal levere.

Overenskomster, juridisk bistand, hjælp ved fyring, omstrukturering, forandringer og ikke mindst en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen er de vigtigste opgaver for en fagforening, svarer medlemmer af en fagforening under hovedorganisationen FTF. Undersøgelsen er udført af Epinion i 2016 blandt 333 FTF’ere. 

Hjælp til arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen er ligeledes vigtigt for medlemmerne, ligesom a-kasse og at sikre mulighed for efter- og videreuddannelse prioriteres højt over ønskerne til fagforeningen.

Nyt nyhedsbrev og kursus om organisering

FTF lancerer et nyt nyhedsbrev og en temaside om organisering. Tilmeld dig nyhedsbrevet og læs mere her: ftf.dk/organisering

FTF udforsker fagforeningen som samlingspunkt for fællesskabet og sætter fokus på TR's muligheder i et nyt endagskursus den 7. marts 2017. Hvad betyder det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads for fagforeningsvalget, og hvordan lykkes vi med hvervning og organisering? Læs mere og tilmeld dig kurset her

Overenskomster og juridisk bistand trumfer alt
Overenskomster med arbejdsgiverne er vigtigst, svarer 83 procent af FTF’erne. Blandt lønmodtagere generelt svarer 69 procent det samme.

”Det er ikke overraskende, at det er overenskomster, der er vigtigst for FTF’erne. Det hænger bl.a. sammen med, at FTF’erne er ansat i den offentlige sektor, hvor der er overenskomster for næsten alle, modsat det private. Men danskerne bakker generelt op om den danske model og de kollektive overenskomster – også dem, der er medlem af en gul fagforening”, fastslår arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA, Aalborg Universitet, der bl.a. har forsket i fagforeningsvalg. Han henviser til egen forskning samt bl.a. APL-undersøgelserne, senest fra 2015. 

At juridisk bistand er vigtigt og er i top sammen med overenskomster både for FTF’ere og lønmodtagere generelt, er heller ikke en overraskelse for forskeren: 

”Det er som med en brandforsikring. Man vil gerne have den og betale, hvis man pludselig skulle få brug for hjælp. Men man håber ikke, at det bliver nødvendigt, men den er god at have”, forklarer Laust Høgedahl.

Ikke individualister
De individuelle goder ved et fagforeningsmedlemskab, fx forsikring, kommer langt nede i bunden over ønsker til fagforeningen sammen med internationalt arbejde. De individuelle goder er ikke afgørende for lønmodtagerne, når de vælger fagforening, viser flere andre undersøgelser, påpeger forskeren.

”Der tales ofte om, at danskerne er individualister, men det kan vi ikke genkende i forskningen, og heller ikke i denne undersøgelse. Billige forsikringer eller indkøbsordninger er ikke afgørende for lønmodtagerne ved fagforeningsvalg,” siger Laust Høgedahl. 

 

Faget er også vigtigt
Fagforeningerne under FTF er alle kendetegnet ved at tage afsæt i et bestemt fag, og netop faget, professionen, betyder også meget for medlemmerne. 

Over halvdelen (53 procent) af FTF'erne mener, at fagforeningen skal øge anerkendelsen af faget, viser undersøgelsen for Epinion. Netop fagets betydning og kampen for faget og faglig anerkendelse belyser vi nærmere i næste udgave af FTF's nyhedsbrev om organisering. Følg med på www.ftf.dk/organisering