Forsker: Unge skal møde fagforeningen i første job

Hvis fagforeningerne vil organisere unge, skal de mødes allerede i teenageårene i første fritids- og studiejob samt i studietiden. Hvis det ikke sker, vil de unge oftere fravælge et medlemskab senere i livet, viser forskning. Flere FTF-organisationer er i fuld gang.

Fagforeningen ER medlemmerne

Et nyt nyhedsbrev fra FTF vil fremover sætte lys på de drivkræfter, den inspiration og de metoder, der i disse år kendetegner fagbevægelsens store omstillingsprocesser. Målet er at dele viden og handlemuligheder blandt alle FTF’s medlemsorganisationer.

Først fællesskab, derefter medlemskab

Dansk Socialrådgiverforening tænker nyt og vender fagbevægelsen på hovedet. Beslutningen blev taget på repræsentantskabsmødet i 2014, og målet er at skabe stærke fællesskaber på arbejdspladsen, fællesskaber som kan styrke den socialfaglige udvikling og samtidig opdyrke...

Det hele handler om nærvær

Dansk Socialrådgiverforenings udvikling handler om at rykke tættere på medlemmerne, vende fagbevægelsen på hovedet og skabe stærkere fællesskaber på arbejdspladsen. Center for Unge i Frederikshavn er ét af de steder, hvor dette foldes ud.

Samarbejde og fællesskab er vores styrke

Over tyve 1:1-samtaler er det blevet til, efter tillidsrepræsentant Minka Arnanguaq Heilmann i foråret 2016 besluttede sig for at gøre en ekstra indsats for at finde ud af, hvad der rørte sig blandt medlemmerne på hendes arbejdsplads i Hørsholm Kommune. Et fornyet...

FTF’erne: Det skal min fagforening levere

FTF'erne vil først og fremmest have deres fagforening til at levere overenskomster, juridisk bistand, tillidsrepræsentant samt hjælp ved fyring, omstrukturering og forandring på jobbet, viser undersøgelse.

OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet

1,5 mio. lønmodtagere har valgt at være medlem af en fagforening med OK-mærket. Sammen udgør vi et rigtig stærkt fællesskab, som arbejder for ordentlige arbejdsvilkår, og for at den enkelte kan leve et liv med kvalitet i både arbejdsliv og fritid. På det nye site...

Bogomtale: De unge vil have fællesskab og hurtig handling

Bjarne Lundis har skrevet en ny bog om den danske fagbevægelse: ”Mere bevægelse – fagbevægelsen i fremtiden”. Her har han interviewet adskillige fagforeningsfolk. Fagbevægelsen står over for mange udfordringer med vigende politisk indflydelse og vigende medlemstal i en...


FTF kurser om organisering

APL analyse
Lønmodtageres værdier og holdninger om organisering