Svenskere knækker koden: 150.000 nye medlemmer på få år

Massiv investering i reklamer og kampagner på web og nye medier samt en modig ledelse har skaffet den svenske fagforening Unionen 150.000 nye medlemmer på få år. Især unge og selvstændige tiltrækkes af modige, sjove budskaber, der overrasker. Kritik af at...

Britisk fagbevægelse vil organisere unge via ny digital platform

Britiske TUC lancerer ny organiseringsplatform målrettet unge, der skal engageres og organiseres via digitale værktøjer. Digitale underskriftsindsamlinger er et afgørende redskab til at aktivere, engagere og organisere aktivister og potentielle medlemmer og rejse en...

Hvordan kan vi kombinere big and small organizing i DK?

Hvordan omsætter dansk fagbevægelse de gode amerikanske erfaringer med organisering af tusinder af aktivister via big organizing? Læs hvordan PROSA har vendt fagforeningen på hovedet og gør de inaktive medlemmer aktive.

8 gode råd om Big Organizing fra Zack Exley

I starten af det nye år inviterede hovedorganisationen FTF og fagforeningen PROSA Zack Exley til København for at fortælle, hvad der virker, når mange mennesker skal organiseres for en sag, via både gamle og nye organiseringsværktøjer. Få hans bedste råd om...

Lønmodtagernes krav til fagforeningerne: Mere lokal synlighed

Fællesskab er stadig i høj kurs blandt lønmodtagerne. De ønsker bedre vilkår for fællesskaberne på arbejdspladserne. Fagforeningerne bør træde mere i karakter lokalt og bakke medlemmerne mere op i svære sager, fastslår ny undersøgelse.

Den organiserende tillidsrepræsentant - Alle skal have et ansvar

I marts afholder FTF kurset ’Den organiserende tillidsrepræsentant’. Men hvad er det egentlig, man som tillidsrepræsentant kan bruge den organiserende tilgang til? Et større fagligt fællesskab og mere handlekraft er noget af det, man kan opnå, fortæller underviser Ane...

Lønmodtagernes solidaritet knytter sig til den enkelte sag

Lønmodtagerne bakker i stort omfang op omkring overenskomstsystemet, og solidaritet er også en værdi, der går igen hos flertallet. Men solidaritet baserer sig i høj grad på den enkelte sag og konkrete forhold. Derfor skal man passe på med at tage den for givet. Det er...

APL analyse Lønmodtageres værdier og holdninger om organisering