CV for Bente Sorgenfrey

Nuværende poster
Formand for FTF (valgt i 2003)
Medlem af Det Økonomiske Råd
Bestyrelsesmedlem i Nationalbanken
Bestyrelsesmedlem i LD og ATP
Medlem af PFA's Kunderåd
Medlem af bestyrelsen på Professionshøjskolen Sjælland
Medlem af repræsentantskabet i Nationalbanken
VL Gruppe 48
Medlem og næstformand i Ulandssekretariatets bestyrelse
Valgt til styrekomiteen i den europæiske fagbevægelse EFS.

Medlem af følgende ministerielle råd:
Beskæftigelsesrådet
Arbejdsmiljørådet
Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut
Disruptionrådet

Tidligere job
Pædagog i børnehave og vuggestue (1978-1987).
Valgt faglig sekretær og ansat i BUPL København (1987-1990).
Formand for BUPL København (1990-1993).
Leder af 0-6 års institution i Hillerød (1993-1994).
Forbundsformand for BUPL (1994-2003).

Uddannelser
Uddannet som pædagog fra Frøbel Højskolen (1978).
"Årskursus for pædagoger" fra Danmarks Lærerhøjskole (1992).
"Pædagogisk ledelse" fra Danmarks Lærerhøjskole (1994).
MPA  i Ledelse og organisation fra CBS (2001). 

Personlige oplysninger
Født i 1956, gift, 2 voksne børn.