Ny offentlig styring og ledelse

Brødtekst her Brødtekst her Brødtekst her Brødtekst her Brødtekst her Brødtekst her Brødtekst her Brødtekst her

Ny teknologi, demografi, stram økonomi og borgernes forventninger udfordrer vores velfærdssamfund. FTF's opfordring lyder: Brug medarbejderne til at udvikle en ny og mere effektiv styring af den offentlige sektor med mere tid til kerneopgaven - og mere handlerum til de fagprofessionelle medarbejdere og ledere.

Vores velfærdssamfund udfordres kraftigt fra mange fronter i disse år: Ny teknologi, demografisk pres, stram offentlig økonomi og nye forventninger fra borgerne om individuelle ydelser.

 

Medarbejdere og ledere i den offentlige sektor oplever, at de løber hurtigere og hurtigere, uden at kerneydelsen til borgeren bliver bedre. Centrale krav til, hvad de offentlige velfærdsydelser skal måles på, giver mindre og mindre mening for sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, politibetjente, skattefolk og en hel række andre offentligt ansatte.

 

År for år er der lagt lag på lag af regulering og nye opgaver, der giver mindre og mindre tid til kerneopgaven. Potentialet i den offentlige sektor udnyttes ikke optimalt. Der er brug for forandring, så vi kan komme på omgangshøjde med udviklingen.

 

FTF vil gerne være med til at udvikle en ny og mere effektiv styring af den offentlige sektor med mere tid til kerneopgaven. Med handlerum til de fagprofessionelle medarbejdere og ledere og fokus på faglighed. Og med mindre tid brugt på bureaukrati og kontrol.

 

For FTF er det et langsigtet projekt, der ikke mindst peger ind i regeringens sammenhængsreform. Nogle af de erklærede mål for reformen er netop mere tid til kerneopgaven og en mere tidssvarende offentlig sektor. Men projektet peger længere endnu. For FTF er det afgørende, at de fagprofessionelle medarbejdere og ledere inddrages i arbejdet med at udvikle den offentlige sektor.

 

FTF opfordrer til at bruge de eksisterende systemer for medindflydelse (som fx MED i kommuner og regioner) til at udvikle den offentlige den offentlige sektor i dialog mellem ledelsen og medarbejdernes organisationer.

Nyheder og analyser

Seneste nyt, tal, fakta og dokumentation

DF: Færre regler løser ikke ressourcemangel til velfærd

Diskussionerne om afbureaukratisering i den offentlige sektor kommer let til at skygge for den egentlige diskussion: Mangel på ressourcer til velfærden. Det sagde DF-formand Kristan Thulesen-Dahl på Kommunaløkonomisk Forum i fredags på baggrund af dugfrisk rapport.

Mere rum til lokale løsninger

Hvis den offentlige sektor skal følge med det omgivende samfund og fremover levere mere velfærd for pengene, er den nødt til at forandre sig radikalt. Mere rum til medarbejdere og ledere til at søge nye veje er afgørende for at komme videre, siger regionernes direktør...

Ledere har nøglerolle i at udvikle fremtidens offentlige sektor

Offentlige ledere, som hver dag befinder i velfærdens maskinrum, er centrale for den fornyelse af den offentlige sektor, som regeringen lægger op til med sin Sammenhængsreform. Det skriver jeg sammen med formanden for FTF's Lederråd, Claus Hjortdal, i dag i Altinget.

Krav om dokumentation svækker offentlige ledere

Næsten hver anden leder i det offentlige oplever ifølge en ny, stor undersøgelse, at dokumentationskrav begrænser deres muligheder for at opnå resultater. Hvis bureaukrati-åget skal lettes, må politikerne give plads til styring efter lokale vilkår på institutionerne,...

Vi har brug for et partnerskab

For at få råd til velfærd i fremtiden har vi brug for et forpligtende partnerskab mellem politikerne, medarbejdere og leder om udvikling af den offentlige sektor.

Medarbejderne – en grundressource til nye idéer

I 92 procent af innovationerne på offentlige arbejdspladser spiller medarbejderne en nøglerolle. Det viser det nye Innovationsbarometer, som kortlægger innovationer i hele den offentlige sektor.

FTF: Vis tillid til ansatte og lederes faglighed

Politikerne skal vise tillid til de ansatte og ledernes faglighed i ny reform, mener FTF. Målstyring og konkurrencer, der sammenligner institutioner, kan skabe mistillid. Lad medarbejderne være medudviklere af nye digitale løsninger, forslår FTF.

Lederråd: Sæt ledere og ansatte fri!

Mere respekt for ansatte og ledernes faglighed og dømmekraft. Større fagligt ledelsesrum og mere tillid til ledere, ansatte og borgerne bør stå øverst på ledelseskommissionens dagsorden, mener FTF’s Lederråd.

Center for Offentlig Innovation fortsætter

Regeringen og KL har aftalt at forlænge centeret for en ny periode i forbindelse med aftalen om den kommunale økonomi for 2017. FTF glæder sig over, at centeret kan fortsætte sit vigtige arbejde.

FTF på Folkemødet: Lytter og taler for 450.000

Er robusthed svaret på et langt arbejdsliv? Hvordan skaber vi kvalitet i den offentlige sektor? Og hvordan sikrer vi medarbejdernes ytringsfrihed, så de blander sig i debatten? Det er nogle af de vigtige spørgsmål, FTF sætter til debat på Folkemødet i år.

SE FLERE

LUK

Tal og Dokumentation

Download FTF dokumentation og debatoplæg (PDF-filer)

Dansk forvaltning har siden 1960erne været igennem en lang række reformer. Der har været to modgående tendenser, som man kan sige skiftes til at have førstepladsen: bureaukratisering og markedsgørelse.

Medarbejderne kan og vil forbedre kvaliteten Vi lever i reformernes tid i den offentlige sektor. Strukturreform, politireform, domstolsreform, velfærdsreform og kvalitetsreform for bare at nævne nogle stykker.

Dansk forvaltning har siden 1960erne været igennem en lang række reformer. Der har været to modgående tendenser, som man kan sige skiftes til at have førstepladsen: bureaukratisering og markedsgørelse.

Dansk forvaltning har siden 1960erne været igennem en lang række reformer. Der har været to modgående tendenser, som man kan sige skiftes til at have førstepladsen: bureaukratisering og markedsgørelse.

Vi har brug for at styre den offentlige sektor på en bedre måde. En måde, der giver os mere velfærd for pengene og sikrer, at borgerne får den fulde gavn af medarbejdernes høje faglighed og store menneskelige engagement.

SE FLERE

LUK

Kontakt

Spørg og få svar om Offentlig styring

Mads Carstensen

Konsulent

 

Tlf: 3336 8870
Mail: maca@ftf.dk 

Grete Tarpgaard

Projektleder

 

Tlf: 3336 8853
Mobil: 2214 1847


Mail: grta@ftf.dk