07.02.18 | Notat

Skatte- og pensionsaftale: Lille skridt i rigtig retning, men med marginal effekt

Regeringen og DF’s aftale om skat og pension tager et lille skridt i den rigtige retning. På pensionsområdet kan det muligvis øge incitamentet til opsparing, men skattelettelserne der skal øge beskæftigelsen er så små, at effekten må forventes at blive marginal.

06.02.18 | FTF nyhed

FTF: Gode pensions-takter i skatteaftale

Regeringen og DF indfører et ekstra skattefradrag for indbetaling til pension. En skridt i den rigtige retning for at få flere lavtlønnede til at spare op til pensionen, mener FTF.

18.12.17 | FTF nyhed

Økonomisk redegørelse: Reelt en spareplan for den offentlige sektor

Regeringens Økonomiske Redegørelse viser, at væksten i det offentlige forbrug reelt kun bliver 0,6 procent næste år. Langt fra nok til at sikre kvalitet i velfærden til borgerne samtidig med flere børn og ældre, påpeger FTF.

11.12.17 | Bentes Blog

Bente Sorgenfrey: Finanslovsaftalen er en spareplan for den offentlige sektor

Mens vi venter på, at regeringen lægger tallene på bordet, tør jeg godt vove den påstand, at det er en spare-finanslov, der reelt betyder mindre velfærd pr. borger. Selv ikke i min mest naive håbefuldhed tror jeg på, at regeringen har lagt et budget for næste år samt...

30.11.17 | Notat

Styrket kontrol og vejledning i Skat

Der er indgået aftale om flere ressourcer til kontrol og vejledning i skat for at øge regelefterlevelsen. Det er et positivt skridt, men der bør løbende følges op på om det er tilstrækkeligt i en tid, hvor skatteressourcerne samtidigt beskæres årligt i form af...

10.11.17 | EU-info

#ParadisePapers – hvad sker der på EU-niveau?

Endnu et læk afslører skattefusk og spekulation blandt nogle af verdens største firmaer og rigeste mennesker. Men hvad kan og vil EU gøre ved det. Her får du overblikket.

14.09.17 | FTF analyse

Regeringens spareplan rammer velfærden i din kommune

Samtidig med markant flere ældre og børn presser velfærden frem mod 2025, risikerer der at mangle cirka 52.000 offentligt ansatte. Det er konsekvensen af regeringens plan om lav offentlig vækst. Se hvordan velfærden rammes i din kommune og region på nyt Danmarkskort.

20.06.17 | FTF nyhed

Bedre arbejdsmiljø er afgørende for senere tilbagetrækning

Ny aftale om senere tilbagetrækning mellem regeringen og DF belønner dem, der fortsætter på jobbet frem til folkepensionsalderen. Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at danskerne bliver længere tid på arbejdsmarkedet, og her mangler nye tiltag og en styrket...

16.06.17 | FTF nyhed

Ingen redning for SKAT uden flere kontrolfolk

Regeringens nye struktur for SKAT genopretter ikke befolkningens tillid. Eneste reelle kur er flere af de kontrolfolk, som der er blevet drastisk færre af gennem de senere år. Det mener FTF og peger på et akut behov for 2.000 ekstra kontrolmedarbejdere.

14.06.17 | Notat

Nedlæggelse af SKAT løser ikke problemet

Regeringen nedlægger SKAT og erstatter det med 7 styrelser. Styrelserne spredes rundt i landet. Udspillet giver ikke flere ressourcer til opgavevaretagelsen. FTF mener, der gambles med opgavevaretagelsen. Etablering af 7 styrelser kræver ressourcer og overskud, som den...