Teknologi for mennesker

Teknologien skal være til for mennesker og ikke omvendt. FTF's digitaliseringspolitik har fokus på bl.a. kompetencer og kvalifikationer, krav til ny teknologiudvikling og -implementering, flexicurity som forudsætning og offentlig-privat samarbejde.

Dette udspil er FTF’s bud på, hvordan vi sikrer at medarbejderne kommer i centrum for udviklingen. Vi har et godt udgangspunkt, og FTF’erne ser positivt på udviklingen. En FTF-analyse fra april 2017 viser, at næsten 80 pct. af FTF’erne er positivt indstillede overfor ny teknologi.

01.06.17
Notat

Når digitalisering er på alles læber, så er det fordi, vi nu står i et skift, som er mere omfattende og med et højere tempo, end vi har set før. Det er ikke nyt, at teknologi overtager gamle job og nye opstår. Det nye er tempoet. Store kendte virksomheder bukker under på få år, og mange faggrupper oplever at deres arbejdsopgaver skifter indhold og karakter.

Download FTF's digitaliseringspolitik: Teknologi for mennesker

Det påvirker både arbejdsvilkår og arbejdsmiljø og rejser nye kvalifikations- og kompetencebehov. Samtidig opstår der nye virksomheder og job på rekordtid. Det er kombinationen af en række nye teknologier og arbejdsformer, der samtidig ændrer vores samfund. Det er lige fra kunstig intelligens til 3D-print, fra avancerede robotter til big data – og meget mere. 

Digitalisering ikke lig med massearbejdsløshed
Hvad der kommer til at ske, og hvor meget udviklingen for alvor kommer til at betyde, er der grundlæggende ingen, der kan give et sikkert svar på. En ny rapport fra McKinsey siger, at 60 pct. af alle job har et arbejdsindhold, hvor mindst 30 pct. allerede i dag kan overtages af den eksisterende teknologi. En anden McKinsey analyse2 viser, at der bliver skabet 2,6 nye job, for hvert job internettet har afskaffet. Men bliver de nye job skabt i Danmark?

Det er altså ikke nødvendigvis massearbejdsløshed vi står overfor, men forandringer, der kræver massive omstillinger for den enkelte, for arbejdsmarkedet og for samfundet.

Uddannelse og kompetence centrale fyrtårne
Uanset hvordan man vender og drejer denne fremtidsdagsorden, så vil uddannelse og kompetencer stå som centrale fyrtårne i dette usikre hav. Vi skal i fagbevægelsen gøre alt for, at vores medlemmer er klar til de nye teknologier, at de i højere grad bliver medudviklere af teknologien. Medarbejderne skal være omdrejningspunkt for forandringen, så den ikke kører hen over hovedet på os – til skade for både medarbejderne og arbejdspladsen.

DI & FTF: Offentlig sektor skal være digital spydspids

Arbejdsgivere og fagbevægelse vil gøre den offentlige sektor til digital spydspids og testlaboratorium for ny teknologi og digitalisering. Det skaber nye job i det private og giver mere plads til kernefagligheden hos offentligt ansatte, mener DI og FTF. Ekspert støtter forslaget.

Læs nyhed: "DI & FTF: Offentlig sektor skal være digital spydspids"

I lyset af, at vi skal holde længere på et stadig mere intensiveret arbejdsmarked, er det også vigtigt, at finde gode løsninger på, hvordan mennesker og teknologi spiller godt sammen.

Det er afgørende, at politikken på dette område udvikles i dialog mellem politikerne, arbejdsgivere og arbejdstagere, og at der findes fælles løsninger, der anerkendes af alle parter. Vi har i Danmark gode traditioner for at store samfundsmæssige udfordringer løses i et konstruktivt samarbejde. Danmark kan vinde og blive et bedre samfund med de nye teknologier, men det kræver netop en fælles national strategi, der har fokus på alt fra virksomhedernes rammevilkår, til udvikling af vores uddannelser og overenskomster.

I den sammenhæng er regeringens oprettelse af ”disruptionsrådet” og trepart om fremtidens arbejdsmarked helt rigtige værktøjer til at sikre forpligtende aftaler, der får alle med om bord i den digitale udvikling.

FTF vil sikre medarbejdere kommer i centrum for udviklingen
Dette udspil er FTF’s bud på, hvordan vi sikrer at medarbejderne kommer i centrum for udviklingen. Vi har et godt udgangspunkt, og FTF’erne ser positivt på udviklingen. En FTF-analyse fra april 2017 viser, at næsten 80 pct. af FTF’erne er positivt indstillede overfor ny teknologi.

Kun ca. 3 pct. er negative. Vi ønsker at gribe udviklingen. I FTF vil vi gøre alt for at være på forkant med de nye teknologier. Vi vil sætte retning, og sikre at digitaliseringen bliver til gavn for både borgerne, kunderne og medarbejderne. De nye tider er spændende, mulighederne er mange