Sådan skaber vi vækst i Danmark

Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætning, og de skal begge styrkes, hvis vi skal skabe mere vækst i Danmark. Det er hovedbudskabet i FTF ’s nye vækstudspil.

10.05.11
Pjecer
AF

Styrker vi den offentlige sektor, styrker vi også vilkårene for den private sektor. Og omvendt. Og vi kan gøre det endnu bedre. Her kan du læse et udpluk af FTF's vækstforslag, og du kan læse hele vækstudspillet Vækst2:

Offentlig-privat innovation skal kickstartes
Fælles innovation mellem offentlig og privat sektor skal gøres enklere og mere attraktiv: Reglerne skal forenkles, og et nationalt videncenter skal hjælpe aktørerne. En del af de offentlige indkøb bør reserveres til innovative produkter - og en tilskudspulje skal kickstarte nye OPI-projekter.  

Mange flere unge skal have videregående uddannelse
Uddannelse skaber produktivitet og vækst. Folketingets mål for, hvor stor andel af en årgang, der skal have en videregående uddannelse, bør hæves fra de 50 procent. Målet er næsten nået, og alligevel vil der mangle ca. 150.000 med en videregående uddannelse i 2020.  

Invester i vækst - frem for at lette skat på boliger
Skattestoppets "nominalprincip" bør ophæves fremadrettet, så boligejerne ikke får nye skattelettelser de kommende år, hvis deres bolig vokser i værdi. Forslaget frigør ca. 7 mia. kr. frem til 2020. Pengene bør i stedet bruges til nye vækstinitiativer, mener FTF.  

Brug medarbejdernes viden til at få nye ideer
Både den offentlige og private sektor bør langt mere systematisk udnytte medarbejdernes viden og nye ideer - som OECD også foreslår. Efteruddannelse til ledere og medarbejderne og et korps af innovationskonsulenter skal få arbejdspladserne i gang.  

Forskningsmidler på professionshøjskoler
Mere anvendt forskning på professionshøjskolerne skal øge produktiviteten og kvaliteten. I dag går 7,7 mia. kr. til forskning på universiteterne mod kun 65 mio. kr. til korte og mellemlange uddannelser, der uddanner flere unge end universiteterne. Fordel pengene bedre.  

Vækstpolitikken skal til højbords - nationalt vækstråd
Opret et permanent Nationalt Vækstråd i statsministerens regi og i dialog med arbejdsmarkedets parter skal koordinere vækstindsatsen på tværs af ministerierne og de regionale vækstråd.