Kulsorte udsigter for kommunernes økonomi

Allerede nu er der nye massebesparelser og fyringer i vente i kommunerne næste år pga. regeringens diktat om nulvækst. Det kommer ovenpå en historisk opbremsning i udgifterne gennem de seneste år. Samtidig risikerer nye styringsregler at tvinge kommunerne til at spare endnu mere end nødvendigt.

31.05.11
Notat
AF

Kombinationen af stigende udgiftspres og nulvækst giver sig også udslag i, at kun 8 pct. forventer, at det ikke får konsekvenser for budgettet i 2012. Med andre ord mener næsten 9 ud af ti kommuner, at nulvækst får en konsekvens i form af besparelser mv. Strammere økonomistyring bliver konsekvensen i 60 pct. af kommunerne, men i hele 42 pct. at kommunerne forventes også yderligere personalereduktioner, og i 4 pct. af kommunerne forventes ansættelsesstop.