Drop tvungne måltal for udlicitering

I stedet for tvang og måltal, der skaber mere bureaukrati, bør vi fokusere på et bedre offentligt-privat-samarbejde og kvalitet i velfærden. Det skriver jeg i Politiken i dag.

Kommunerne underforbruger igen

Kommunerne brugte sidste år 2,9 mia. mindre på serviceudgifter, end de havde budgetteret med. Det fortsatte underforbrug underminerer den offentlige velfærd - juster sanktionssystemet og indfør flerårige budgetter, lyder opfordringen fra FTF.

Digitale omvæltninger på fremtidens arbejdsmarked

Den 19. december indkaldte statsminister Lars Løkke Rasmussen til inspirationsmøde om fremtidens arbejdsmarked. Digitalisering og nye teknologier betyder meget store omvæltninger i samfundet og på arbejdsmarkedet det kommende år.