Forenklingsforslag kan svække vækstpolitikken

Forenklingsudvalget for erhvervsfremme har gode bud på en mere effektiv og overskuelig erhvervsfremmeindsats. Men at skubbe arbejdstagerne ud af erhvervsfremmesystemet vil betyde fravær af en unik indsigt i vækstudfordringer og muligheder i virksomhederne. FTF...

Ny aftale fra regeringen om digitale vækstinitiativer

Regeringens digitale vækststrategi har med en ny aftale fået sat kroner og ører på 14 initiativer frem mod 2021. Der lægges bl.a. op til et stærkt offentligt-privat partnerskab om digitalisering. FTF ser dog gerne at medarbejderne inddrages i arbejdet.

FTF: Gode pensions-takter i skatteaftale

Regeringen og DF indfører et ekstra skattefradrag for indbetaling til pension. En skridt i den rigtige retning for at få flere lavtlønnede til at spare op til pensionen, mener FTF.