Arrangementer for medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg i 2018

FTF, OAO og FOA udbyder også i år en række arrangementer for medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg

Temadag om MED's indflydelse på budgettet 7. og 8. marts 2018

FTF, OAO og FOA inviterer hermed til temadag om budgetindflydelse for medarbejderrepræentanter i HovedMED-udvalgene i kommunerne.

Næstformandsmøder april 2018

FTF, OAO og FOA inviterer til forårets møder for næstformænd i HovedMED-udvalgene. Der er mulighed for, at yderligere medarbejderrepræsentanter kan deltage i netværksmødet - dog højest med én repræsentant fra hhv. FTF, OAO og FOA

Overblik: Afholdte arrangementer

Se opdateret liste over afholdte arrangementer for MED i FTF regi