Ny rapport: God ledelse giver mindre stress og sygefravær

God ledelse på jobbet mindsker stress og sygefravær, viser ny rapport. Lederne melder om udbredte problemer med arbejdspres, og at mål og krav ikke understøtter kvalitet og arbejdsmiljø. Stress er udbredt blandt både ledere og ansatte. Akut brug for uddannelse til...

Offentligt ansatte: Vis os mere tillid, politikere

Den omfattende brug af måling og styring af offentligt ansattes arbejde er udtryk for mistillid fra politikerne. Det mener ca. 70 procent af de ansatte selv. Der må skabes et tillidsfuldt samarbejde, og politikerne må skære ned på enkeltsagsstyring og lytte mere til...

Refusion af transportudgifter

Retningslinjer for refusion af transportudgifter i forbindelse med deltagelse i centrale FTF-aktiviteter. Retningslinjen gælder når FTF-repræsentanter i det kommunale og regionale arbejde (fx MED, LBR og RBR) deltager i centrale FTF-aktiviteter.

Værd at vide om MED

FTF, OAO og FOA har i fællesskab udarbejdet pjecen "Værd at vide om MED". Pjecen kan downloades her. Pjecen kan i trykt form bestilles her  Pjecen er primært til dig, der sidder i et MED-hovedudvalg. Repræsentanter i MED-udvalg på et underliggende...

Hovedudvalgets opgaver

Hovedudvalget har en særlig rolle i MED-systemet. Det er det eneste udvalg, som i henhold til rammeaftalen skal være i kommunen eller regionen – den øvrige MED-struktur aftales i den lokale MED-aftale på baggrund af principperne i rammeaftalen.