Medarbejderne inddrages tidligt i Ballerup

For to år siden vendte Ballerup Kommune sin MED-aftale på hovedet for at få en aftale med mere mening for alle ansatte - til gavn for borgerne i sidste ende. I dag bliver medarbejderne inddraget langt tidligere i beslutningerne.

MED-samarbejde om bedre velfærd

Inddragelse af medarbejderne er afgørende for velfærden og den offentlige innovation. Derfor skal MED-systemet udvikles, så samarbejdet med medarbejdere og faglige organisationer sættes i centrum. Det var udgangspunktet for FTFs temasession på Velfærdens Innovationsdag...

Refusion af transportudgifter

Retningslinjer for refusion af transportudgifter i forbindelse med deltagelse i centrale FTF-aktiviteter. Retningslinjen gælder når FTF-repræsentanter i det kommunale og regionale arbejde (fx MED, LBR og RBR) deltager i centrale FTF-aktiviteter.

Værd at vide om MED

FTF, OAO og FOA har i fællesskab udarbejdet pjecen "Værd at vide om MED". Pjecen kan ses her. Pjecen er primært til dig, der sidder i et MED-hovedudvalg. Repræsentanter i MED-udvalg på et underliggende niveau vil også kunne drage nytte af den information om...

Hovedudvalgets opgaver

Hovedudvalget har en særlig rolle i MED-systemet. Det er det eneste udvalg, som i henhold til rammeaftalen skal være i kommunen eller regionen – den øvrige MED-struktur aftales i den lokale MED-aftale på baggrund af principperne i rammeaftalen.