Medarbejdere til ledere: Inddrag os tidligt i strategiske drøftelser

Der plads til forbedring, når det gælder om, at medarbejderne deltager i strategiske drøftelser med ledelsen: de kommunale HovedMED-udvalg arbejder kun i beskedent omfang med strategiske opgaver. Mere strategisk involvering er et udbredt ønske blandt...

Refusion af transportudgifter

Retningslinjer for refusion af transportudgifter i forbindelse med deltagelse i centrale FTF-aktiviteter. Retningslinjen gælder når FTF-repræsentanter i det kommunale og regionale arbejde (fx MED, LBR og RBR) deltager i centrale FTF-aktiviteter.

Værd at vide om MED

FTF, OAO og FOA har i fællesskab udarbejdet pjecen "Værd at vide om MED". Pjecen kan downloades her. Pjecen kan i trykt form bestilles her  Pjecen er primært til dig, der sidder i et MED-hovedudvalg. Repræsentanter i MED-udvalg på et underliggende...

Hovedudvalgets opgaver

Hovedudvalget har en særlig rolle i MED-systemet. Det er det eneste udvalg, som i henhold til rammeaftalen skal være i kommunen eller regionen – den øvrige MED-struktur aftales i den lokale MED-aftale på baggrund af principperne i rammeaftalen.