Offentligt ansatte bruger 60 mio. timer om året på dokumentation