30.10.17 | FTF nyhed

Socialrådgivers efteruddannelse hjælper børn og unge på sygehuset

Med trepartsmidler i hånden fik sygehussocialrådgiver Jannie Friis en diplomuddannelse som familieterapeut. Det giver bl.a. færre konflikter og bedre støtte til patienter og pårørende på Børne- og Ungeafdelingen på Holbæk Sygehus.

29.10.17 | FTF nyhed

FTF: Trepartsaftale styrker fremtidens VEU

FTF er glad for, at den nye trepartsaftale om efter- og videreuddannelse også har fokus på den videregående efter- og videreuddannelse, som får et nyt udviklingsprogram. Tidspres og økonomi er fortsat barrierer for deltagelse i efter- og videreuddannelse, så det er...

28.08.17 | FTF nyhed

Leder: Stram økonomi forhindrer ansatte i at komme på efteruddannelse

De økonomiske muligheder for at sende folk på efter- og videreuddannelse er blevet begrænset de senere år. SVU’en er skåret væk, og vikarpulje er nedlagt, og det gør det dyrere at opkvalificere ansatte, forklarer leder.

28.08.17 | FTF nyhed

Ekspert: Brug for mere kort, praksisnær efteruddannelse

Det er meget alvorligt, at 42 % af FTF-lederne vurderer, at den manglende efter- og videreuddannelse har ført til dårligere kvalitet, mener ekspert.

28.08.17 | FTF analyse

Ledere: Manglende efteruddannelse giver dårligere kvalitet

Kvaliteten forringes, når ansatte ikke får efteruddannelse, siger stor andel af lederne i ny undersøgelse. Bl.a. brug for flere nye, fagspecifikke kurser, mener FTF, der har taget forslaget med i trepartsforhandlingerne.

29.06.17 | FTF nyhed

Forårets mest læste historier

Overenskomst, organisering og arbejdsmiljø topper listen over forårets mest læste historier på ftf.dk i 2017. Se de mest populære nyheder på web og sociale medier her.

16.06.17 | FTF nyhed

Offentligt ansatte skal opkvalificeres til nye digitale tider

Digitaliseringen af den offentlige sektor er afgørende for bedre kvalitet til borgere og virksomheder - men digitaliseringen kan kun udnyttes, hvis medarbejdernes kompetencer bliver løftet. Enighed i bredt panel på Folkemødet.

16.06.17 | FTF nyhed

Fremtidens medarbejdere skal være tværfaglige

Fremtidens arbejdsmarked har brug for mere tværfaglighed – og det kræver en nytænkning af efter- og videreuddannelsessystemet. Det blev slået fast på et LO/FTF-arrangement på Folkemødet i går.

13.06.17 | FTF nyhed

VEU-forslag fra ekspertgruppe rammer ikke plet

Flere gode anbefalinger fra VEU-ekspertgruppe, der dog ikke løser den vigtigste opgave, mener FTF: Mange medarbejdere med en videregående uddannelse får ikke relevant efteruddannelse.

11.06.17 | FTF nyhed

Sygeplejerske: Ny teknologi bør udvikles i samarbejde med de ansatte

Kontinuerlig oplæring samt efter- og videreuddannelse er afgørende for at få succes med nye digitale løsninger og teknologi, der kan gavne patienter, borgere og samfund. Det mener sygeplejerske og ph.d. studerende Jeanette Finderup.