Sygefravær

31.03.18 | FTF analyse

Nedsat arbejdstid, god ledelse og godt arbejdsmiljø kan få FTF’erne til at udskyde pension

Mange FTF’ere forventer ikke at kunne arbejde frem til pensionsalderen. Men hvis der tilbydes nedsat arbejdstid, god ledelse og godt arbejdsmiljø, vil de udskyde pensionen, viser nye tal. Mindre psykisk belastende arbejdsmiljø ville få hver fjerde til at blive længere....

22.01.18 | FTF Dokumentation

FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø lider under for højt arbejdspres

Ny FTF dokumentation viser, at arbejdspresset blandt FTF’ere er højt og markant højere end blandt lønmodtagerne generelt. Hver tredje FTF’er (36%) angiver, at de har en høj eller meget høj arbejdsmængde, og hver femte (22%) har et højt eller meget højt arbejdstempo.

06.11.17 | Høringssvar

Frikommuneforsøg går for vidt

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

08.09.17 | Høringssvar

Forsøg med opfølgningssamtale på sygemeldtes arbejdsplads

FTF har modtaget bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet - Forsøg med opfølgningssamtale på sygemeldtes arbejdsplads (Sammen om fastholdelse), hvor der bliver igangsat forsøg med, at den første sygedagpengeopfølgningssamtale...

18.08.17 | FTF nyhed

FTF klager over konventionsbrud til Domstolen for menneskerettigheder

Efter kontroversiel Højesteretsdom klager FTF til Menneskerettighedsdomstolen over brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for privatliv.

25.02.17 | FTF nyhed

Kommuner skal ikke udlevere fortrolige oplysninger om sygemeldte

Arbejdsgivere skal ikke have lov at få aktindsigt i sygemeldtes fortrolige helbredsoplysninger, mener FTF, der ønsker lovændring efter særdeles kontroversiel Højesteretsdom, der svækker beskyttelsen af persondata. Regeringen lovede lovændring i 2016, men intet er sket.

30.05.16 | Leder-info

Leder, pas på når du roser medarbejderen

Medarbejdere reagerer vidt forskelligt på samme ros. For lederen handler det om at vide, hvordan forskellige typer af skam fører til stress. Det viser ny forskning, der dermed bryder med eksempelvis anerkendelsesledelse.

12.04.16 | FTF nyhed

For mange mister sygedagpenge på forkert grundlag

Alt for mange borgere får fjernet deres sygedagpenge på et forkert grundlag, viser ny undersøgelse. Det er uholdbart at fjerne syge folks livsgrundlag, siger FTF, der vil have kommunerne til at stramme op og afsætte nok ressourcer til sagsbehandling samt sørge for, at...

08.12.15 | FTF nyhed

FTF: Jobcentre må ikke udlevere fortrolige oplysninger til arbejdsgiver

Det er dybt problematisk, når jobcentre udleverer fortrolige, personfølsomme oplysninger om ansatte til deres arbejdsgiver. Arbejdsgiveren har ikke ret til at få aktindsigt i personfølsomme oplysninger i en statusattest fra sygemeldtes læge, der er tiltænkt kommunens...

04.12.15 | Notat

Kronisk piskesmæld var et handicap

FTF har for Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører ført en sag for et medlem, hvor en kommune ikke havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingsloven § 2a. Medlemmet fik i forbindelse med en arbejdsulykke kronisk...