Personalepolitik

03.11.17 | FTF analyse

Fædre savner opbakning fra chefen til at holde mere forældreorlov

Hver tredje far siger i en ny undersøgelse, at manglende opbakning fra deres arbejdsgiver er en barriere for at holde mere forældreorlov. Nu må politikerne indføre øremærket barsel til mænd, mener FTF.

25.02.17 | FTF nyhed

Kommuner skal ikke udlevere fortrolige oplysninger om sygemeldte

Arbejdsgivere skal ikke have lov at få aktindsigt i sygemeldtes fortrolige helbredsoplysninger, mener FTF, der ønsker lovændring efter særdeles kontroversiel Højesteretsdom, der svækker beskyttelsen af persondata. Regeringen lovede lovændring i 2016, men intet er sket.

15.02.17 | FTF nyhed

Kendelse freder betalt frokostpause i hele den offentlige sektor

Arbejdsgivere kan ikke afskaffe betalt frokostpause udenom fagforeningerne. Det er en overenskomstmæssig rettighed for de ansatte, fastslår tre højesteretsdommere i ny kendelse. FTF glæder sig over afgørelsen og forventer, at arbejdsgivere fremover respekterer den...

17.06.16 | FTF nyhed

Ny guide: Brug din ytringsfrihed - tag ordet!

Alternativet har kaldt justitsministeren i samråd, efter at FTF-undersøgelse viser, at 60 procent af de ansatte er bange for at ytre sig kritisk. FTF lancerer ny guide om reglerne for ytringsfrihed for offentligt ansatte. Hed debat på folkemødet mellem politikere og...

01.06.16 | TR-info

Hold dig opdateret på ny kommunal videnscentral

Viden på Tværs er navnet på KL og Forhandlingsfælleskabets nye fælles hjemmeside. Få nyheder, tips og værktøjer på vigtige kommunale områder som blandt andet ældre, sundhed, beskæftigelse og arbejdsmiljø.

26.04.16 | FTF nyhed

Godt regeringen anerkender problemer med sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed

Mange ansatte tør ikke ytre sig om kritiske forhold på jobbet. Derfor er det glædeligt, at Justitsministeren nu iværksætter oplysningskampagne. Initiativet bør dog følges op af bedre beskyttelse, mener FTF, der sammen med LO, Akademikerne og Dansk Journalistforbund...

07.04.16 | FTF nyhed

Arbejdsretten åbner for udhuling af overenskomster

En overraskende dom i en sag mellem SAS og FTF åbner op for, at virksomheder kan komme ud af deres overenskomster ved at opkøbe et tomt selskab med en billigere overenskomst og flytte sine ansatte derover. Sagen kan blive til skade for den danske model, frygter FTF.

07.03.16 | FTF nyhed

Ny forskning: Ansatte tør ikke ytre sig kritisk og rammes af stress

Hvis medarbejderne ikke tør ytre sig kritisk om arbejdet øges risikoen for moralsk stress, viser ny ph.d. Selvcensur bør være et tema i APV, mener forsker. FTF efterlyser politisk handling, så ansatte tør ytre sig.

16.12.15 | FTF nyhed

Firma-håndjern hører ikke hjemme i Danmark

En ny lov om ansættelsesklausuler er netop vedtaget i Folketinget. Loven vil motivere arbejdsgiverne til at øge brugen af korte ansættelsesklausuler, frygter FTF. Klausulerne hæmmer generelt mobiliteten på arbejdsmarkedet og burde helt afskaffes, mener FTF.

15.12.15 | FTF nyhed

Tillidsfolk vil sparre strategisk med arbejdsgiverne

Absolut topscorer som vigtig opgave for fremtidens tillidsrepræsentanter: Strategiske diskussioner med ledelsen. Det mener både de tillidsvalgte selv og kommunale topledere ifølge en spritny undersøgelse.