08.03.18 | Bentes Blog

38 organisationer på kvindernes kampdag: Bryd løntabuet og skab ligeløn!

Ulige løn i dag skyldes især det kønsopdelte arbejdsmarked, men også at løn er et stort tabu. Vi skal derfor sammen skabe en kultur, hvor vi taler om løn med hinanden. Det skriver 38 faglige organisationer på tværs af AC, FTF og LO i dag i dette fælles debatindlæg i...

26.02.18 | FTF nyhed

Del din løn på kvindernes kampdag

Tal højt om din løn. Det kan skabe større ligeløn mellem kønnene. Sådan lyder opfordringen fra 38 fagforbund i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts.

08.01.18 | 

Statens satser pr. 1. december 2017.

Satserne for statens forhandlingsområde gældende fra december 2017 er nu tilgængelige på FTF lønsektion

15.12.17 | Notat

Se satser for kørselsgodtgørelse for 2018

Stort set uændrede satser for kørselsgodtgørelse. En enkel enøre ekstra for kørselsgodtgørelse pr. km såvel i bil som på Knallert eller EU-knallert og cykler samt scooter blev resultatet af skatterådets anstrengelser med at beregne satserne gældende for 2018.

14.12.17 | Notat

Statens satser for december 2017 på FTF's hjemmeside

På FTF's lønsektion forefindes satserne for december 2017, såvel lønsatserne som satserne for tjenestemandspension.

10.11.17 | Notat

Statens satser december 2017 kommer først januar 2018

Ved OK15 i statens forhandlingsområde blev aftalt en satsforhøjelse med 1,50 procent fra 1. december. Herudover skal en negativ udmøntning fra reguleringsordningen (kaldet privatlønsværn af ministeriet) indregnes og dermed reducere lønforhøjelsen. Imidlertid kendes...

10.11.17 | Notat

Usikkerhed om lønstigning pr. 1. december 2017 i staten

FTF bestræber sig på at sikre, at de informationer, der står på FTF's hjemmeside, er korrekte og opdaterede. Men der gives ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed, og FTF påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler.

18.09.17 | FTF nyhed

Video og billeder: Kig efter OK-mærket og få tjek på lønsedlen

Året igennem hjælper fagforeninger med OK-mærket medlemmer med at få styr på lønsedlen. I de næste uger sætter vi ekstra blus på at fortælle netop det. Se video og billeder fra nogle af aktiviteterne rundt om i landet.

16.09.17 | FTF nyhed

Husk nu at tjekke lønsedlen

Vi ved, at der løbende opstår fejl, når der skal udbetales løn. Derfor er det en rigtig god ide at holde øje med lønsedlen, lyder opfordringen fra LO og FTF før årets landsdækkende løntjek-kampagne.

29.08.17 | Notat

Uændret grundbeløb for tjenestemandspension i regioner 31.03.2018

En arbejdsgruppe om nyt grundbeløb for lønsystemerne i regionerne har afsluttet sit arbejde. Forhandlingsfællesskabet og Danske regioner har i fællesskab udsendt tre orienteringsskrivelser om arbejdet. FTF-K var ved arbejdet repræsenteret af økonom, cand.polit. Poul...