Vinterkonferencen 2019 - Balance mellem arbejdsliv og fritid

FTF Region Sjælland inviterer til Vinterkonference den 17.-18. januar 2019

Grænserne mellem det faglige og det private bør være et vigtigt tema i arbejdsmiljøindsatsen på den enkelte arbejdsplads. Balancen er udfordret, når vi mentalt eller følelsesmæssigt tager arbejdet med hjem. Det sker for eksempel, når der er uklarhed om roller og beføjelser, når konflikter er uhåndterbare, når ledelsen forventer "interessetimer" som en del af jobbet, når vi læser og besvarer arbejdsmails i fritiden, eller når sociale medier bliver en del af arbejdet. Det grænseløse arbejde er en af de udviklingstendenser, som indgår i det moderne arbejdsliv. (Kilde: Kortlægning af det grænseløse arbejde blandt FTF job-grupper, 2017).

På vinterkonferencen 2018 ytrede flere deltagere ønske om at sætte fokus på balancen mellem arbejdsliv og fritid på næste konference. Derfor har arbejdsgruppen bag vinterkonferencen sammensat et program, som taler ind i dette tema, hvor vi afgrænser fænomener, som indgår i begrebet grænseløst arbejde. Det er blandt andet stress-reaktioner på ubalance i arbejdslivet, de sociale mediers rolle, konflikter og oplevelser, som overskrider personlige grænser. Vi skal også have en debat med nogle folketingspolitikere fra vores storkreds om det moderne arbejdsliv, og så skal vi selvfølgelig skabe netværk, hygge os, og ikke mindst nyde de dejlige omgivelser på Kobæk Strand Konferencecenter. Som rosinen i pølseenden kommer FTF's afgående formand Bente Sorgenfrey og lukker og slukker dette års vinterkonference.

Vi glæder os til at se dig!

Her kan du tilmelde dig vinterkonferencen

Tilmeldingen foretages via Nemtilmeld, og der er maksimalt plads til 140 deltagere. Tilmelding efter først til mølleprincippet. Er der ikke flere ledige pladser, kan du optages på venteliste.

Du tilmelder dig med arbejdspladsens EAN-nummer eller betaler kontant med betalingskort. Når du er tilmeldt fremsendes en "automatisk mail", som bekræftelse på tilmeldingen.

Bemærk at tilmelding er bindende, så husk at søge tjenestefri, kursusudgifter og evt. kørselsrefusion hos din arbejdsgiver eller faglige organisation.

Oplægsholdere på Vinterkonferencen 2019

Bente Sorgenfrey, formand for FTF

Berith Siegumfeldt "Når konflikthåndtering ikke slår til"

Kia Dollerschell "Sociale medier i ansættelsesforholdet"

Malene Friis Andersen "Kollektive gode vaner for grænser og trivsel i arbejdslivet"

Malene Friis Andersen "Kollektive gode vaner for grænser og trivsel i arbejdslivet"