Temadag for medarbejderrepræsentanter på de to øverste MED-niveauer i regionerne - Kernen i MED

FTF, OAO og FOA inviterede til en temadag for medarbejderrepræsentanter på de to øverste MED-niveauer i regionerne.

01.10.18
Notat
AF

Det blev en dag om rammer og regler om information og drøftelse og om, hvordan du agerer, hvis du ønsker indflydelse. På temadagen satte vi fokus på MED-arbejdet i regionerne og på de udfordringer, der særligt er på de to øverste niveauer i det regionale MED-system.

  • At Hovedudvalget har en særlig rolle og opgaver
  • AT grundlaget i MED er information og drøftelse og ikke høring
  • At der i særlige sager er en skærpet pligt til ledelsens information
  • På hvilket MED-niveau en sag skal behandles
  • Hvem der er dit bagland - og hvordan du holder kontakt til dem

Gennem oplæg, cases og erfaringsudveksling blev du guided til at blive mere skarp på dine rettigheder, dine forpligtelser, dine indflydelsesmuligheder og den særlige rolle, som HovedMED-udvalget har i MED-systemet.

FOA, OAO og FTF afholdt mødeudgifterne. Der søges om tjenestefri uden løntræk. FOA, OAO og FTF yder ikke godtgørelse for løntræk. Der kan være lokale aftaler om vilkår for medarbejderrepræsentanter. FTF yder refusion for transport til sine repræsentanter, se om nye vilkår her.

Slides fra temadagen