Reallønsfald til alle

Lønnens udvikling kan måles i kroner. Det er imidlertid lønnens reelle værdi, som  afgør købekraften. Derfor er udviklingen i reallønnen interessant, selvom at reallønsfald er dagens ret for de fleste. Men det vil nok ændre sig fra 2013. Aviserne skriver ofte om lønudviklingen for hele samfundet Det er lidt upræcist for os. Så her er vist reallønsudviklingen for lønmodtagerne ud fra lønstatistikkerne.

10.05.12
Notat
AF

Reallønnen beregnet ud fra Danmarks Statistiks lønindeks viser at alle sektorer for tiden har reallønsfald. Lidt større reallønsfald for ansatte i kommunerne end ansatte i den private sektor, men for kommunalt ansatte var reallønnen også lidt mere positiv for et par år siden end for ansatte i den private sektor, jf. figur 1.

Kilde: egen beregning ud fra tabel 1.

I tabel 1 er vist lønudviklingen i perioden 2008 til 2011 – de fire sidste år, der er tal for.

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort prisudviklingen for april måned. Her stiger forbrugerpriserne med 2,3 procent i forhold til april 2011 og nettoprisindekset (uden afgifter og subsidier) stiger med 1,6 procent.

Forskellen mellem de to prisindeks er forøgede forbrugsafgifter, hvor fedtafgiften fra oktober 2011 tegner sig for ca. halvdelen og resten fra en afgiftsjustering fra januar i år. Uden disse tiltag ville forbrugerpriserne have været ca. 0,7 procentpoint lavere. Dermed også være skrevet, at til oktober 2012 vil forskellen i udviklingen mellem forbrugerpriserne og nettopriserne blive reduceret for at forsvinde fra januar 2013 (forudsat man ikke finder på nye tilsvarende tiltag).

Bag lønreguleringen i den offentlige sektor er indbygget en reguleringsordning, som sikrer en parallel lønudvikling mellem den private sektor og det offentlige område, men da den bygger på statistisk opgjorte data for en periode, vil tilpasningen ske med en vis forsinkelse. Når der sker større pludselige ændringer i lønudviklingen vil tilpasningen ske med en vis tidsforsinkelse. Og det er det vi oplever lige nu, men over tid forventes der at være en rimelig parallel lønudvikling mellem sektorerne.

I tabel 1 er i søjlen kommuner vist den fælles lønudvikling for kommuner og regioner under et.