Ledere undervurderer ulige magtforhold i sager om ytringsfrihed

Offentligt ansatte er ifølge Folketingets Ombudsmand ofte i en meget udsat position i sager om ytringsfrihed, fordi lederne undervurderer det ulige magtforhold mellem ledelse og ansatte. Nyt e-kursus fra staten skal rette op på manglende viden hos både ledere og medarbejdere.

"Ledere i det offentlige undervurderer også ofte magtforholdet mellem medarbejderen og ledelsen i spørgsmål om ytringsfrihed", sagde Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen på en høring i Retsudvalget for nylig. Et nyt e-kursus fra Justitsministeriet skal nu rette op på manglende viden hos ledere og medarbejdere. (Foto: Jasper Carlberg)

23.11.17
FTF nyhed

”Offentligt ansatte er ofte i en meget udsat position i sager om ytringsfrihed. Undertiden har man med ledelse at gøre, der mere eller mindre har sat sig ud over regelsættet og som bare ønsker at give den ansatte kontant afregning for noget, som – hvis man tænkte sig om, godt ville forstå – er helt i orden og lovligt. Det skyldes ikke mindst, at lederne ofte undervurderer magtforholdet mellem medarbejderen og ledelsen”.

Sådan lød det fra Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, på en høring i Folketingets Retsudvalg for nylig. Her var offentligt ansattes ytringsfrihed et af emnerne.

”I mange andre har ledelsen god vilje – vil gerne bare tage en snak, tale sig lidt til rette og udrede misforståelser. Men erfaringen er, at den her form for kontakt meget let kører af sporet. Dét, man tit kommer til at undervurdere som ledelse, er hvor ulige magtforholdet er mellem leder og den ansatte i sådan en situation. Og hvor let en situation, der fra ledelsen er godt og ordentligt ment, kan blive opfattet som pres og manipulation. Det ligger i dynamikken og det definerede under- og overlegenhedsforhold mellem ansatte og ledelse”, sagde Jørgen Steen Sørensen.

Han anbefaler at lederen i en sag om ytringsfrihed altid vurderer: Er det overhovedet en god ide at tage kontakt til den ansatte i den situation. Hvis det er, så skal lederen være meget skarp på, hvad er det helt præcist man ønsker at opnå med samtalen, sagde ombudsmanden.  

Manglende viden spænder ben
Manglende viden hos både lederne og ansatte spænder også ben for ansattes ytringsfrihed. Ombudsmanden har tidligere i forbindelse med en række konkrete sager peget på, at mange offentlige ledere mangler grundlæggende viden om reglerne for deres ansattes ytringsfrihed. 
En stor undersøgelse fra FTF har vist, at en stor del af de offentligt ansatte kun kender lidt eller intet til reglerne for at ytre sig offentlig om forhold på jobbet. Og i Justitsministeriet har man tidligere konstateret et udbredt ”vidensunderskud” om offentligt ansattes ytringsfrihed - både når det gælder ledere og medarbejdere.

Eller som formanden for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg, Anders Kühnau, tidligere har udtalt til FTF: ”Ukendskab til reglerne blandt vores mange ledere er formentlig hovedforklaringen på de forskellige sager, vi har set, hvor medarbejdere er kommet i klemme efter at have ytret sig om forhold på jobbet. Mange ledere ved sandsynligvis ikke, hvor omfattende de ansattes ytringsfrihed faktisk er”.

Nyt e-kursus skal lappe videnshul
Nu skal et splinternyt e-kursus fra Justitsministeriet og Moderniseringsstyrelsen råde bod på den manglende viden. I forbindelse med en ny vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, som kom i efteråret 2016, har ministeriet og styrelsen udarbejdet et e-læringskursus om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Vigtige regler

Du må ikke udtale dig på vegne af din arbejdsplads, uden at din arbejdsplads har sagt god for det.

Som offentligt ansat skal du sørge for, at omverdenen er klar over, når du ytrer dig på egne vegne. Hvis du skriver et debatindlæg eller et læserbrev, så indled med at gøre det klart, at synspunkterne i indlægget eller brevet er udtryk for dine personlige synspunkter. 

Kurset, som er frit tilgængeligt på Justitsministeriets hjemmeside, vil bl.a. på baggrund af cases ruste ansatte og ledere i det offentlige til bedre at håndtere problemstillinger vedrørende ytringsfrihed. Her præsenteres man for fx seniorjobberen, der i et læserbrev kritiserer en stor fratrædelsesgodtgørelse til en kommunaldirektør, den kritiske handelsskolelærer, der i en mail kritiserer skoleledelsen for elendig økonomistyring, den kommunale sagsbehandler, der i lokal-tv kritiserer en ny kommunal hjemmeside og plejehjemslederen, der på flere platforme kritiserer lukningen af et plejehjem.

Man kan desuden teste sig selv med en række spørgsmål.

Ledere og medarbejdere bør tage kurset sammen
Bente Sorgenfrey glæder sig over det nye kursus, og opfordrer medarbejdere og ledere til at bruge det - og allerhelst deltage i fællesskab, fordi den mundtlige dialog undervejs i kurset bidrager til at sikre, at der skabes den nødvendige fælles forståelse. FTF har tidligere opfordret til, at kurset gøres tilgængeligt for alle offentligt ansatte i henholdsvis kommuner, regioner og staten.

"Det er jo ikke mindst i borgernes interesse, at de ansatte tør ytre sig, hvis der er problemer med kvaliteten af velfærden," siger Bente Sorgenfrey.