Det særlige ved arbejdet i HovedMED - Kernen i MED er at få indflydelse

FOA, FTF og OAO indbyder dig som medarbejderrepræsentant i HovedMED til en temadag, hvor vi har opmærksomhed på de grundlæggende bestemmelser i MED-systemet set fra din plads i HovedMED.

20.11.18
AF

Onsdag den 7. november 2018
FOA Kolding, Agtrupvej 84-86, 6000 Kolding

Torsdag den 8. november 2018
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Mandag den 12. november 2018
BUPL Storkøbenhavn, Lindevænget 19, 2750 Ballerup

Slides fra temadagene