Arbejdstid

26.04.17 | EU-info

EU-Kommissionen på vej med forslag om øremærket forældreorlov

Efter planen præsenterer EU-Kommissionen i dag forslag til øremærket forældreorlov for mænd. Kommissionen lægger op til fire måneders øremærket forældreorlov til hver af barnets forældre. Fire måneder, der vel at mærke ikke kan overføres forældrene imellem.

01.03.17 | FTF analyse

Ny forskning: Udlicitering forringer løn- og arbejdsforhold

Udlicitering af offentligt opgaver fører til lavere løn og længere perioder på dagpenge for medarbejderne, viser ny forskning. Regeringen bør droppe ideologiske kæpheste og lytte til ny forskning, mener FTF.

15.02.17 | FTF nyhed

Kendelse freder betalt frokostpause i hele den offentlige sektor

Arbejdsgivere kan ikke afskaffe betalt frokostpause udenom fagforeningerne. Det er en overenskomstmæssig rettighed for de ansatte, fastslår tre højesteretsdommere i ny kendelse. FTF glæder sig over afgørelsen og forventer, at arbejdsgivere fremover respekterer den...

29.01.17 | FTF nyhed

OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet

1,5 mio. lønmodtagere har valgt at være medlem af en fagforening med OK-mærket. Sammen udgør vi et rigtig stærkt fællesskab, som arbejder for ordentlige arbejdsvilkår, og for at den enkelte kan leve et liv med kvalitet i både arbejdsliv og fritid. På det nye site...

03.01.17 | Bentes Blog

Demokratiet tabte da Politiken ændrede Thorning-citat

Et interview med den tidligere statsminister afslører, at lockouten af 50.000 lærere i 2013 var et planlagt forløb af politikerne, som dermed bevidst annullerede en aftale indgået af arbejdsmarkedet parter. Det skriver jeg i Politiken i dag sammen med formanden for...

01.07.16 | FTF nyhed

Minister: EU skal sikre ordentlige vilkår i luftfartsbranchen

I et svar til FTF og LO slår transportministeren fast, at han vil arbejde for, at EU sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår i luftfarten. FTF’s formand glæder sig over ministerens udmelding.

07.04.16 | FTF nyhed

Arbejdsretten åbner for udhuling af overenskomster

En overraskende dom i en sag mellem SAS og FTF åbner op for, at virksomheder kan komme ud af deres overenskomster ved at opkøbe et tomt selskab med en billigere overenskomst og flytte sine ansatte derover. Sagen kan blive til skade for den danske model, frygter FTF.

07.01.16 | Bentes Blog

Hvad lærte vi af OK13?

Overenskomstforhandlingerne og konflikten i 2013 understreger, at der er forskelle mellem det offentlige og private forhandlingssystem. Det har vi brug for en debat om, skriver jeg i dette indlæg, som er bragt i et temanummer af "Økonomi og Politik. Faos inviterer til...

23.11.15 | TR-info

Transporttid mellem bopæl og kunde udgjorde arbejdstid

EU-Domstolen afgjorde i en sag fra september 2015, at den tid en arbejdstager brugte på transport mellem sin bopæl og de første kunder og til de sidste kunder, som arbejdsgiver havde anvist, udgjorde arbejdstid.

18.11.15 | FTF nyhed

Hovedopgave for europæisk fagbevægelse: Respekt for faglige rettigheder

Vigtigere end nogensinde at fagbevægelsen bekæmper alle angreb på demokrati, fred og frihed, sagde vicegeneralsekretæren for EFS på FTF’s kongres