29.01.18 | Bentes Blog

Det handler jo ikke kun om blå mærker

DA bagatelliserer arbejdsskader og få det til at dreje sig om knubs, blå mærker og hæfteplastre. Det er en bekymrende indstilling til medarbejdernes sundhed, sikkerhed og trivsel, og det klæder ikke arbejdsgiverne.

05.09.17 | Notat

Ministeren lover kortere sagsbehandling i veteraners arbejdsskadesager

Ny veteranpakke fra regeringen skal styrke sagsbehandlingen af veteranernes arbejdsskadesager. FTF roser veteranpakken, da veteranerne er i en særlig udsat position.

06.04.17 | FTF nyhed

Offentlige arbejdsgivere usikre på at håndtere vold mod ansatte

Giv de offentlige arbejdsgivere klare retningslinjer, for hvordan de skal håndtere vold mod deres ansatte – for i dag er mange arbejdsgivere i tvivl. Sådan lød budskabet fra FTF’s formand, da hun mødtes med Justitsministeren i går.

14.03.17 | FTF nyhed

Dumt at tvinge alle voldsofre til at politianmelde børn, unge og patienter

Stigning i antallet af offentligt ansatte, der politianmelder vold på jobbet: FTF kræver nye regler for voldsoffererstatning, obligatoriske ansvarsforsikringer, flere personaleressourcer samt en bedre forebyggende indsats mod vold på jobbet.

02.03.17 | Notat

Ny dom: Kommune har ansvar for leders arbejdsulykke

FTF har ved Vestre Landsret ført en sag for DOBL, hvor en arbejdsleder ved Beredskabscenter Aalborg kom meget voldsomt til skade under forflytning af en 900 kg tungt apparat. I modsætning til byretten mente landsretten ikke, at der var udvist nogen form for egen skyld...

20.01.17 | FTF nyhed

Mænd har fået for lidt i arbejdsskadeerstatning

Mænd, der har mistanke om, at de kan have fået for lidt i arbejdsskadeerstatning, kan kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og deres fagforening, anbefaler FTF, der rejste sagen i 2014-2015.

16.11.16 | FTF nyhed

Medarbejder fik næsten 400.000 i godtgørelse

FTF har netop vundet en sag for en kommunalt ansat, der blev uretmæssigt afskediget pga. et handicap efter en arbejdsulykke. Dommen præciserer, hvornår arbejdsgiver er forpligtet til at tilbyde særlige vilkår til en handicappet medarbejder.

08.12.15 | FTF nyhed

FTF: Jobcentre må ikke udlevere fortrolige oplysninger til arbejdsgiver

Det er dybt problematisk, når jobcentre udleverer fortrolige, personfølsomme oplysninger om ansatte til deres arbejdsgiver. Arbejdsgiveren har ikke ret til at få aktindsigt i personfølsomme oplysninger i en statusattest fra sygemeldtes læge, der er tiltænkt kommunens...

04.12.15 | Notat

Kronisk piskesmæld var et handicap

FTF har for Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører ført en sag for et medlem, hvor en kommune ikke havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingsloven § 2a. Medlemmet fik i forbindelse med en arbejdsulykke kronisk...

18.09.15 | Bentes Blog

Søren Pind må i aktion: Skal politiet overbebyrdes med anmeldelser?

Det er grotesk, at voldsramte ansatte skal politianmelde børn, demente og psykisk syge for at opnå erstatning. Justitsminister Søren Pind må gribe ind, så politiet ikke overbyrdes med hundredvis af anmeldelser. Og Pind må sørge for, at Erstatningsnævnets igen giver...