25.02.17 | FTF nyhed

Kommuner skal ikke udlevere fortrolige oplysninger om sygemeldte

Arbejdsgivere skal ikke have lov at få aktindsigt i sygemeldtes fortrolige helbredsoplysninger, mener FTF, der ønsker lovændring efter særdeles kontroversiel Højesteretsdom, der svækker beskyttelsen af persondata. Regeringen lovede lovændring i 2016, men intet er sket.

19.01.16 | Notat

LO/FTF afrapportering om Trepartsudvalg om fleksjob

Som opfølgning på den politiske aftale fra 2012 om reform af førtidspension og fleksjob mellem den daværende regering og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, har der været nedsat et Trepartsudvalg om fleksjob

19.09.13 | Høringssvar

Vejledning om fleksjob

FTF efterlyser flere detaljer og eksempler i vejledningen på områder, hvor reglerne om fleksjob skal spille sammen med bl.a. overenskomster og andre lovkomplekser som persondataloven og forskelsbehandlingsloven.

06.09.13 | Høringssvar

FTF ønsker præciseringer i bekendtgørelse om forsøg på fleksjobområdet

FTF har fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering modtaget bekendtgørelse om forsøg på fleksjobområdet. Bekendtgørelsen omhandler beskæftigelsesministerens tilladelse til forsøg, hvor fleksjobvisiterede i forbindelse med ansættelse i et kommunalt fleksjob kan...

23.08.13 | TR-info

Nye regler for fastholdelsesfleksjob

Tillidsrepræsentanter og faglige organisationer fået pålagt et stort ansvar for at medarbejdere med nedsat arbejdsevne kan blive fastholdt i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at ledere og tillidsvalgte er aktive, når en medarbejder af...

02.07.13 | Leder-info

Lederne skal hjælpe medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Nedsat arbejdsevne behøver ikke føre til et fleksjob. En ny reform skal få lederne til at tage ansvar og sørge for, at ansatte med særlige behov kan opretholde deres arbejdsliv og indkomst.

28.05.13 | Høringssvar

Bekendtgørelse om fleksjobbonus

FTF savner en præcisering af, hvordan jobcenterenes fastsættelse af arbejdsevnen indgår i betingelserne for at få en fleksjobbonus.

29.01.13 | TR-info

10 tungtvejende til TR: Sådan får du din kollega med i fagforeningen

Hvad siger du, når dine uorganiserede kollegaer vælger fagforeningskontingentet fra? TR skal spotte kollegaernes personlige behov og få dem med i fællesskabet, mener ekspert. Her får du 10 argumenter, der kan overbevise tvivleren.

18.10.12 | Høringssvar

Svært at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob

Det er positivt, at jobcentrene fremover skal foretage vurderingen af fleksjobberes arbejdsevne, men modellen er vanskelig at anvende i praksis og strider mod praksis i den danske aftalemodel. Overenskomstbestemmelser kan ikke uden videre tilsidesættes.

18.10.12 | Høringssvar

Svært at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob

Det er positivt, at jobcentrene fremover skal foretage vurderingen af fleksjobberes arbejdsevne, men modellen er vanskelig at anvende i praksis og strider mod praksis i den danske aftalemodel. Overenskomstbestemmelser kan ikke uden videre tilsidesættes.