29.11.18 | FTF nyhed

Lærer havde ret til at tale med store ord på personalemøde

Lærer Erik Hulmose Schmidt får medhold i Landsretten i sin sag mod kommunen, der gav ham en advarsel for at tale med store ord på et personalemøde. Det var nemlig ikke illoyal opførsel.

22.11.18 | FTF nyhed

Nu bliver det igen lettere at få anerkendt arbejdsskader

Fem års stram fortolkning af arbejdsskadebegrebet ser ud til at blive blødt op, efter at FTF sammen med en række medlemsorganisationer har presset på for at få ændret loven.

21.11.18 | FTF Dokumentation

Ansatte frygter at tage ordet

Ytringsfriheden er en helt nødvendig forudsætning for en bred og demokratisk debat om vores samfund. Medarbejdernes lyst til at deltage i debatten er vigtig.

05.09.18 | FTF nyhed

Skoleleder udsat for vold sejrer i Højesteret

Det var ulovligt, da Erstatningsnævnet skærpede sin praksis, så en skoleleder blev nægtet erstatning efter overfald af en elev. Det viser en principiel sag om erstatning for vold på jobbet.

23.08.18 | FTF nyhed

Lovforslag giver chefen ret til at se sygemeldtes fortrolige oplysninger

FTF finder det positivt, at et nyt lovforslag forsøger at begrænse arbejdsgivers adgang til sygemeldtes lægelige helbredsoplysninger. Men desværre åbnes fortsat for, at fortrolige oplysninger om sygemeldte sendes til arbejdsgivere, der har ”økonomiske interesser” i...

05.07.18 | FTF nyhed

Ombudsmanden: Ledere glemte vigtig ’PS’ i ytringssag

Kommune havde lov at nægte ansatte at medvirke i TV-program på kommunens vegne. MEN… ledelsen burde samtidig have gjort klart, at de ansatte gerne måtte medvirke på EGNE vegne, fastslår Ombudsmanden.

02.07.18 | FTF nyhed

Flest ville læse om OK18

Slaget om OK18 fyldte sendefladen, sociale medier og var blandt de meste læste nyheder på ftf.dk i første halvår af 2018. Ytringsfrihed er igen i år et hot emne blandt FTF’s læsere.

24.04.18 | FTF nyhed

Nyt forslag skal beskytte whistleblowere mod arbejdsgiveren

Forslag til ny EU-lov skal sikre whistleblowere bedre beskyttelse mod repressalier fra deres arbejdsgivere, foreslår EU-Kommissionen. ”Den beskyttelse har de ansatte manglet meget længe”, siger FTF's formand, Bente Sorgenfrey.

05.04.18 | FTF nyhed

Ansattes ytringsfrihed: Her går grænsen

Offentligt ansatte har udstrakt ytringsfrihed, men der er enkelte grænser for, hvor grov man kan være i sit ordvalg. Det fastslår ombudsmanden i en aktuel sag.

02.04.18 | FTF analyse

Mange seniorer oplever aldersdiskrimination på jobbet

Hver tredje FTF'er oplever, at det er sværere for seniorer end for yngre at få job på deres arbejdsplads. Samme oplevelse har 41 procent af seniorerne på 60 år og derover. Stop aldersdiskrimination og lav en seniorpolitik, mener FTF.