Krav til OK18: Forbedret realløn

I dag har de mere end 640.000 kommunalt og regionalt ansatte sendt deres fælles generelle krav til forhandlingerne om OK18 til KL og Regionerne.

Usikkerhed om lønstigning pr. 1. december 2017 i staten

FTF bestræber sig på at sikre, at de informationer, der står på FTF's hjemmeside, er korrekte og opdaterede. Men der gives ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed, og FTF påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler.

Se satser for kørselsgodtgørelse for 2018

Stort set uændrede satser for kørselsgodtgørelse. En enkel enøre ekstra for kørselsgodtgørelse pr. km såvel i bil som på Knallert eller EU-knallert og cykler samt scooter blev resultatet af skatterådets anstrengelser med at beregne satserne gældende for 2018.

FTF notat & dokumentation tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Ytringsfrihed i en krisetid