Regina, Karina og Steffen er på vej mod ledelse

OAO og FTF udbyder for tredje gang uddannelsen "På vej mod ledelse" for medarbejdere med talent for og lyst til ledelse. Deltagerne på det første hold er afklarede: De vil gerne være fremtidens offentlige ledere.

Undervisningen er tilrettelagt over seks undervisningsdage, hvor der også arbejdes i netværksgrupper, hjemmeopgaver, litteraturstudier og eksamen.

06.10.17
Leder-info

- Vi kan sagtens se en fremtid for os som offentlige ledere. Sådan siger Karina Kryger Foged, faglig konsulent på Ydelseskontoret i Randers Kommune (tv.), Regina Pedersen, gruppekoordinator i Børne- og Autismecenter i Ringe, Region Syddanmark og Steffen Klitgaard Andreasen, pædagog på Mørke Skole i Syddjurs Kommune.

Sammen har de deltaget i OAO og FTF’s førleder-forløb "På vej mod ledelse", som har afklaret dem i, at de gerne vil gå ledelsesvejen.  

Datoer for uddannelsen

6 dage fra februar til april 2018, en afklarende coachsamtale og afsluttende eksamen den 18. maj 2018.

Datoerne for undervisningen, som varetages VIA University College i Århus, er fastlagt til:

1. februar 2018
2. februar 2018
23. februar 2018
9. marts 2018
4. april 2018
20. april 2018

Pris: 13.500 kr. pr. deltager.   

Tilmelding og mere information
Dorthe Storm Meier, OAO på email: DSM@oao.dk

DOWNLOAD FLYER; HAR DU EN MEDARBEJDER MED TALENT FOR LEDELSE?

DOWNLOAD FLYER: JA, VI VIL GERNE VÆRE FREMTIDENS OFFENTLIGE LEDERE!

Vil du også afprøve dit ledertalent?
OAO og FTF udbyder til foråret for tredje gang uddannelsen "På vej mod ledelse".

Den er et tilbud til dig, som arbejder i en kommune, region eller i staten, og som gerne vil afprøve og udvikle dit ledelsestalent.

Det er en betingelse for at deltage i forløbet, at du er medlem af en faglig organisation under enten FTF eller OAO.

Et forløb med flere elementer 
"På vej mod ledelse" er et kompetence- og afklaringsforløb på diplomniveau. Det udbydes i samarbejde med VIA University College i Århus med studiestart 1. februar 2018. 

Det kvalificerer dig til at gå ind i en lederkarriere nu eller på et senere tidspunkt.  

Forløbet er bygget op så det giver dig viden om og lyst til ledelsesopgaven, samt at blive afklaret på om det er noget for dig.  

Forløbet strækker sig over cirka tre måneder, hvor du vil deltage i undervisning på modulet "Ledelse, kommunikation og organisation", have tilknyttet erfaren leder som mentor, deltage i et netværk med andre deltagere på forløbet og gennemføre en samtale med den coach, som du også får tilknyttet.    

Man kan få megen lederuddannelse, men jeg vil ikke undervises i noget, som jeg ved i forvejen. Det specielle ved førlederkurset er, at niveauet er højt, og at man får point til diplomuddannelsen i ledelse. Så skal jeg ikke begynde helt forfra, når jeg skal på diplomuddannelsen.

Regina Pedersen, gruppekoordinator i Børne- og autismecenter, Region Syddanmark

Uddannelse på diplomniveau
"Ledelse, kommunikation og organisation" er et valgmodul (5ECTS) på Diplomuddannelsen i ledelse, som afsluttes med eksamen. Undervisningen er tilrettelagt over seks undervisningsdage, hvor der også arbejdes i netværksgrupper, hjemmeopgaver, litteraturstudier og eksamen. Netværksgrupperne fungerer både som rum for sparring med andre i samme situation og som studiegrupper. Modulet er særligt tilrettelagt for dig, der endnu ikke er leder, men som gerne vil afprøve og udvikle dit ledelsestalent.  

For mig har det ikke været et spørgsmål om at blive afklaret på, om jeg vil være leder eller ej. Det vidste jeg i forvejen. Jeg vil udvikle mig, men da jeg ikke er leder endnu, kan jeg ikke få tilbudt en egentlig lederuddannelse. Derfor var det oplagt for mig at komme med på forløbet.

Karina Kryger Foged, faglig konsulent i ydelseskontoret i Randers Kommune

Din mentors opgave er både at stille sig til rådighed med sine erfaringer og tanker om ledelse og at udfordre dig i dine tanker om ledelse. Du vil mødes med din mentor 2-3 gange i forløbet i form af 1-2 små møder af max 2 timers varighed og en dag hos mentor, hvor du har mulighed for at følge ham/hende i det praktiske ledelsesarbejde. Coachsamtalen foregår med en professionel coach og er det rum, hvor du afslutningsvis kan afklare nogle af dine personlige overvejelser i forhold til ledelsesfunktionen og det at gå fra medarbejder til leder.    

Forstå dig selv som leder i praksis
Arbejdsformen på forløbet er koblet til studieordningens formål: 

Steffen K. Andreasen: Jeg har fået sat noget fælles sprog på ledelse

"Forløbet har afklaret mig i, at det at gå ledervejen er det, jeg gerne vil. Jeg har fået sat noget fælles sprog på ledelse, jeg kan bruge," siger Steffen Klitgaard Andreasen, pædagog, Mørke Skole, Syddjurs Kommune


Tage reflekterede kommunikative valg i organisatorisk kontekst og omsætte disse operationelt i ledelsespraksis. Derfor arbejdes der på forløbet ud fra disse tematikker:

- Hvordan kan jeg forstå mig selv som reflekterende og kommunikerende praktiker?

- Hvordan kan jeg forstå min personlige og andres kommunikative praksis?

- Hvilke krav stiller min organisatoriske kontekst til min lederidentitetsdannelse, og hvordan kan jeg forstå lederudvikling?

- Hvordan omsætter og udvikler jeg mine kommunikative kompetencer, når jeg som leder skal initiere, facilitere og strategisk forankre organisatoriske processer i de organisatoriske krav,der stiller i dag?

På forløbet arbejdes der efter følgende principper:

- Undersøgelse af teori og anvendelse af teori i praksis - Skabe møder på tværs af fag, sektorer og andre skel hvor der skal skabes nye løsninger. 

- Handling i ledelsespraksis.

Der veksles imellem oplæg og øvebaner.

Fakta: Sådan er På vej mod ledelse bygget op

Dag 1:  Den organisatoriske kontekst
Velkommen og intro til forløbet (rammer og proces) 
Lederidentitet og lederudvikling 
Dannelse af netværksgrupper

Dag 2: At blive til som leder
Organisatorisk kontekst for ledelse
Organisationsteoretiske forståelser
Den samfundsmæssige kontekst  

Mellem dag 2 og 3:
Praktik hos Mentor  

Dag 3: Ledelse som kommunikation
Hvordan kan jeg forstå min personlige og andres kommunikative praksis?

Dag 4: Organisationsudvikling som kommunikation 
Kommunikative kompetencer i forhold til at initiere og facilitere

Dag 5: Strategi og implementering
Strategisk forandring og organisatoriske processer

Mellem dag 6 og 7
Coachsamtale

Dag 7: Eksamen