14.12.15 | Leder-info

FTF og OAO lancerer uddannelsen "på vej mod ledelse"

Et tilbud til medarbejdere i kommuner, regioner og staten, som har brug for at afprøve og udvikle deres ledelsestalent.

14.06.13 | Leder-info

Nyt forløb spotter offentlige leder-talenter

Det offentlige har svært ved at lokke ledere til. Men et nyt kursusforløb skal sørge for, at medarbejderne i den offentlige sektor får mulighed for at teste deres leder-talent, så de i fremtiden kan udfylde de tomme pladser.

27.02.13 | Notat

Nye regler om målsætning for kønsmæssig sammensætning i ledelsesorganer

Med ændringer i selskabsloven, årsregnskabsloven m.v. er der i december 2012 indført regler om, at visse kategorier af virksomheder skal opstille konkrete måltal for kønsfordelingen i det øverste ledelsesorgan. Der skal også udarbejdes en politik for at øge andelen af...

27.02.13 | Notat

Nye regler om målsætning for kønsmæssig sammensætning i ledelsesorganer

Med ændringer i selskabsloven, årsregnskabsloven m.v. er der i december 2012 indført regler om, at visse kategorier af virksomheder skal opstille konkrete måltal for kønsfordelingen i det øverste ledelsesorgan. Der skal også udarbejdes en politik for at øge andelen af...

16.11.12 | Leder-info

Ny Bibel om offentlig ledelse samler otte års forskning

Gennem de seneste otte år har Væksthus for Ledelse forsynet offentlige ledere med værktøjer til god ledelse, og nu udgiver væksthuset 30 produktioner i en samlet guide.

11.05.12 | Leder-info

Den offentlige sektor mister dyrebare ledelseserfaringer

Flere end 10.000 ledere trækker sig tilbage fra kommuner og regioner i løbet af de næste otte år. Men det er stadig muligt, at få de erfarne ledere til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Det viser en ny undersøgelse.

12.03.12 | Leder-info

Medarbejdere misunder ikke deres chef

Kun få ansatte har ambitioner om at blive leder på deres arbejdsplads. Lysten til at avancere til en lederstilling på en anden arbejdsplads er dog lidt højere, viser en undersøgelse.

12.01.12 | Leder-info

Kloge skoleledere giver klogere elever

Uddannelse af skoleledere forbedrer elevers trivsel og resultater, viser ny undersøgelse. Den viser også, at nær ledelse øger trivslen hos lærere, men udviklingen går den forkerte vej, mener Skoleledernes formand.

03.01.12 | Leder-info

Kurser skal spotte og træne ledertalenter

Et nyt initiativ skal indfange og uddanne ledertalenter blandt ansatte i kommunerne. Baggrunden er den store mangel på offentlige ledere i fremtiden.

01.12.11 | FTF analyse

Ledere vælter ud af det offentlige

Det offentlige arbejdsmarked står foran et vagtskifte af dimensioner: I løbet af kun otte år får omkring hver tredje leder i kommuner og regioner mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Den store udfordring er at finde deres afløsere.