Skab en robust arbejdsplads gennem indsigt og samarbejde

Modstandsdygtighed over for arbejdspres bør ikke være den enkelte ansattes problem. Kollegernes evne og vilje til at stå sammen, sige fra og byde ind er afgørende for forebyggelse af stress og for opbygning af organisatorisk robusthed.

Opbyg et arbejdsmiljø, hvor solidaritet mellem kollegerne bliver et værn mod arbejdspres på den enkelte. På en robust arbejdsplads har alle parter et ansvar for at bevare et godt helbred hos sig selv og hinanden.

13.11.2018
Kurser

Virksomheder og organisationer søger i dag "robuste medarbejdere". Der er derfor en risiko for, at ansvaret for helbred og modstandsdygtighed mod arbejdspres lægges over på den enkelte. Kurset sætter fokus på i stedet at skabe en robust arbejdsplads, da organisering og samarbejdsformer har stor betydning for at forhindre et for stort arbejdspres hos den enkelte.

Man støder ofte på udtalelser og holdninger som: 'Min leder skal prioritere mine opgaver, når jeg ikke kan nå det hele' eller 'Hvis man er for presset, må man jo sige til'. Men det er nemmere sagt end gjort, for er det ok at sige fra? Hvilke konsekvenser har det? Nytter det noget? Og hvad er alternativet?

Stressforebyggelse er en fælles opgave. Det stiller krav til åbenhed mellem leder og medarbejdere og mellem kollegerne indbyrdes, hvis arbejdspresset skal fordeles på en jævnbyrdig måde, så alle får en oplevelse af trivsel på arbejdspladsen. Det er ikke en opgave, der kan løses af den enkelte eller lederen alene. På en robust arbejdsplads holder man et venligt vågent øje med hinanden.

På kurset stiller vi skarpt på, hvordan vi skaber en robust arbejdsplads, der både forebygger stress og er forberedt på at håndtere eventuelle krisesituationer forbundet med stress og sygefravær. Det kræver bl.a. modstandsdygtighed, planlægning, fleksibilitet og evne til at lære af arbejdspladsens adfærd.    

Det får du ud af kurset
Det er jo arbejdspladsens ansvar at skabe robusthed i organisationen ved at sikre en fællesorienteret modstandsdygtighed, så stress kan stoppes i tide og eventuelle konsekvenser minimeres, hvis en medarbejder alligevel bliver syg. Men hvordan? På kurset får du dybdegående indsigt i, hvad organisatorisk robusthed kræver, og hvordan du som TR, AMIR eller leder kan være med til at sikre robusthed og trivsel på arbejdspladsen.

Det arbejder vi med

  • Medarbejderrepræsentanternes og ledernes rolle i opbygning og bevarelse af arbejdspladsens robusthed og sikring af fælles trivsel
  • Forebyggelse af stress
  • Håndtering af sygefravær og tilbagevenden efter sygdom
  • Arbejdspladsens forsvarsmekanismer over for stress og sygemeldinger
  • Betingelser og muligheder for kollegial støtte
  • Opbygning af organisatorisk robusthed

Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser og udfordringer i forbindelse med trivsel, stress og sygemeldinger på arbejdspladsen. 

Kurset retter sig mod
Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere.