• FTFKurser og konferencer

  APV, der rykker

  Få nye input til det gode APV-arbejde, så du kan gå hjem til arbejdspladsen og igangsætte tiltag, der rykker.

  Start: 27.09.2018 Tilmelding: 26.08.2018

 • FTFKurser og konferencer

  Masterclass: Politik og indflydelse for politiske konsulenter

  STYRK dit netværk blandt andre politik-udviklere og få de nyeste metoder og redskaber til politikudvikling og effektiv interessevaretagelse.

  Personlig udvikling

  Start: 27.11.2018 Tilmelding: 26.10.2018

Ledelse og organisation

Stilhed - skab bedre resultater med færre ord

Med stilhed som kompetence får du mere ro, autoritet og overskud ind i din facilitering. Lær, hvordan du undgår ”støjende” gruppedynamik og med få greb opnår samhørighed, optimal videndeling og ordentlig forankring af stoffet.

Tilmelding

Jura

Den nye ferielov - kurset er fyldt op

Den nye ferielov træder i kraft i 2020, men kræver allerede nu forberedelse og viden om de kommende regler. På kurset får du et brush-up i feriesystemets opbygning og en grundig indsigt i, hvorledes...

Tilmelding

Politisk indflydelse

Skriv bedre tekster og skarpe debatindlæg

Sæt dagsordenen, flyt holdninger og skab resultater - på kurset få du tips og tricks til at gøre din skriftlige kommunikation knivskarp, og du lærer at skrive levende og politisk relevante debatindlæg. Samtidig får du viden om, hvordan du bedst får...

Tilmelding

Jura

Personalejura 2

Arbejder du med konkrete personalesager som TR, leder eller konsulent? Nu kan du styrke din viden om personalejuridiske emner og lære de nyeste regler og den nyeste domspraksis på området.

Tilmelding

Arbejdsmiljø

Skab en robust arbejdsplads gennem indsigt og samarbejde

Modstandsdygtighed over for arbejdspres bør ikke være den enkelte ansattes problem. Kollegernes evne og vilje til at stå sammen, sige fra og byde ind er afgørende for forebyggelse af stress og for opbygning af organisatorisk robusthed.

Tilmelding

Jura

Chikane og mobning – et juridisk perspektiv

Mobning og chikane har alvorlige konsekvenser for de personer, det rammer. På kurset ser vi på lovgivning og retspraksis i tilfælde af chikane og mobning på arbejdspladsen, så du kan yde kvalificeret rådgivning til de ramte.

Tilmelding

Jura

Sociale medier i ansættelsesretten

Hvad må medarbejdere skrive på Facebook eller Twitter? Hvordan kan arbejdsgiveren reagere over for uønskede opslag, og hvordan skal man reagere, når medarbejdere krænkes på sociale medier? Få styr på den juridiske ramme, så du kan sikre de...

Tilmelding

Personlig udvikling

Netværkskursus: Organisering og rekruttering

Nogle fagforeninger har svært ved at tiltrække ikke mindst unge medlemmer. På netværkskurset giver vi en række bud på, hvad der...

Tilmelding

Jura

TR som bisidder

Som TR bliver du ofte bedt om at deltage som bisidder i samtaler med ledelsen, når en kollega er i en vanskelig situation. Måske er den pågældende i krise. Typiske emner er misbrug, sygefravær, samarbejdsvanskeligheder, mobning og afsked. For dit...

Tilmelding

Arbejdsmiljø

Mobning på arbejdspladsen handler ikke om psykopater og neurotikere…

Når trivselsmålinger viser, at én eller flere ansatte oplever sig udsat for mobning, er det nærliggende at spørge, hvem der mobber og hvem ofrene er? Svarene er overraskende, fordi ny forskning viser, at vi alle kan mobbe og blive ofre for mob¬ning...

Tilmelding

Politisk indflydelse

Politisk lederskab og handlekraft – et udviklingsforløb

Vil du styrke din gennemslagskraft og indflydelse som tillidsvalgt? Trænger du til at saltvandsindsprøjtning og til at udvikle...

Tilmelding

Arbejdsmiljø

Fra stress til trivsel

Få den nyeste viden om stress og konkrete redskaber til at skabe trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø.

Tilmelding

Politisk indflydelse

Lokal lobbyisme – få indflydelse i kommunen

Rigtig mange beslutninger, som har betydning for borgernes velfærd og dagligdagen på arbejdspladsen, bliver truffet i kommunerne.

Tilmelding

Politisk indflydelse

Lokal lobbyisme – få indflydelse i regionen

Rigtig mange beslutninger, som har betydning for borgernes sundhed og dagligdagen på arbejdspladsen, bliver truffet i regionerne.

Tilmelding

Jura

Personalejura 1 – det private arbejdsmarked

Arbejder du som leder, TR eller konsulent med konkrete personalesager? Vil du gerne være sikker på, at du kender de centrale love og regler inden for personalejuraen? Så er chancen her nu! Du får en grundlæggende viden om de vigtigste emner inden...

Tilmelding

Jura

Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft i 2020, men kræver allerede nu forberedelse og viden om de kommende regler. På kurset får du et brush-up i feriesystemets opbygning og en grundig indsigt i, hvorledes den nye lov adskiller sig fra den nugældende lov....

Tilmelding

Personlig udvikling

Den organiserende tillidsrepræsentant

Lær hvordan du får kollegerne med – både som medlemmer af fagforeningen, men også som aktive deltagere i det faglige arbejde. På...

Tilmelding

Personlig udvikling

Grundkursus for nyvalgte TR

På dette grundkursus går vi i dybden med regler og rammer for TR-arbejdet, og hvordan du bedst muligt kan løse dine TR-opgaver på arbejdspladsen for og med dine kolleger.

Tilmelding