• FTFKurser og konferencer

  Politisk lederskab og handlekraft

  Vil du øge din gennemslagskraft som politiker eller tillidsvalgt? Vil du forbedre din evne til at tage lederskab og skabe følgeskab? Vil du være med til at styrke fagbevægelsen og de politiske processer i din organisation? Så tilmeld dig FTF's nye politiske...

  Ledelse og organisation

  Start: 29.01.2018 Tilmelding: 15.12.2017

 • FTFKurser og konferencer

  Lær at arbejde involverende som politiker

  Partiet Alternativet har taget involvering af medlemmer længere end alle andre. Det kan vi lære af. Men det kræver vilje at afgive magt og selvindsigt af dig som politisk leder. Til gengæld kan du udløse en kæmpe energi og skaberkraft bag organisationens mål.

  Ledelse og organisation

  Start: 15.03.2018 Tilmelding: 14.02.2018

 • FTFKurser og konferencer

  Den organiserende tillidsrepræsentant

  Lær hvordan du får kollegerne med – både som medlemmer af fagforeningen og som aktive deltagere i det faglige arbejde. På denne endagsworkshop for tillidsrepræsentanter vil du både få en teoretisk ballast og selv træne, hvordan TR kan arbejde organiserende.

  Ledelse og organisation

  Start: 20.03.2018 Tilmelding: 20.02.2018

 • FTFKurser og konferencer

  Genstart fagbevægelsen

  Tag med på en todages inspirations- og idécamp, hvor du får indsigt i, hvordan andre organisationer har startet eller genstartet sig selv på nye måder, og hvor vi sammen skal arbejde med fagbevægelsens mulige fremtider gennem mikroeksperimenter.

  Ledelse og organisation

  Start: 24.04.2018 Tilmelding: 23.03.2018

 • FTFKurser og konferencer

  APV, der rykker

  Få nye input til det gode APV-arbejde, så du kan gå hjem til arbejdspladsen og igangsætte tiltag, der rykker.

  Start: 27.09.2018 Tilmelding: 26.08.2018

Arbejdsmiljø

FTF's diplomuddannelse: Ledelse af arbejdsmiljøindsatsen

De tillidsvalgte har en central rolle i arbejdet med organisationens arbejdsmiljøindsats. Dette valgmodul har fokus på de ledelsesmæssige muligheder, der er i at arbejde målrettet og samarbejdende om udviklingen af organisationens arbejdsmiljø...

Tilmelding

Jura

Personalejura 2

Arbejder du med konkrete personalesager som TR, leder eller konsulent? Nu kan du styrke din viden om personalejuridiske emner og lære de nyeste regler og den nyeste domspraksis på området.

Tilmelding

Jura

Bortvisning

Bortvisning er den hårdeste sanktion, en arbejdsgiver kan anvende over for en medarbejder. Derfor skal der være tungtvejende grunde til at bortvise nogen. På kurset gennemgår vi forskellige bortvisningssituationer og juraen bag disse.

Tilmelding

Ledelse og organisation

Stilhed - skab bedre resultater med færre ord

Med stilhed som kompetence får du mere ro, autoritet og overskud ind i din facilitering. Lær, hvordan du undgår ”støjende” gruppedynamik og med få greb opnår samhørighed, optimal videndeling og ordentlig forankring af stoffet.

Tilmelding

Jura

Sociale medier i ansættelsesretten

Hvad må medarbejdere skrive på Facebook eller Twitter? Hvordan kan arbejdsgiveren reagere over for uønskede opslag, og hvordan skal man reagere, når medarbejdere krænkes på sociale medier? Få styr på...

Tilmelding

Jura

Chikane og mobning - et juridisk perspektiv

Mobning og chikane har alvorlige konsekvenser for de personer, det rammer. På kurset ser vi på lovgivning og retspraksis i tilfælde af chikane og mobning på arbejdspladsen, så du kan yde kvalificeret rådgivning til de ramte.

Tilmelding

Jura

Alle skal lære den nye persondataforordning

Den nye persondataforordning stiller nye krav til håndteringen af data om fx medlemmer eller kolleger. Få styr på de love og regler, der kommer til at gælde på området.

Tilmelding

Personlig udvikling

Målrettet læsning

Skal du ofte læse tunge dokumenter og rapporter, og vil du gerne være skarpere til at uddrage de centrale budskaber i en fart? På dette kursus får du værktøjer til hurtigt at skabe dig overblik over stoffet, så du kan møde velforberedt op til dine...

Tilmelding

Politisk indflydelse

Lokal lobbyisme – få indflydelse i kommunen

Danske kommuner tegner sig for ca. 40 pct. af den offentlige økonomi i Danmark, og et helt nyt hold af politikere kommer til at sætte sit spor på arbejdspladsen og velfærden fra 2018. Få et godt samarbejde fra starten af valgperioden og lær, hvordan...

Tilmelding

Ledelse og organisation

FTF's diplomuddannelse: Det personlige lederskab

Vi arbejder teoretisk og praktisk med udviklingen af dit personlige lederskab, og din praksis relateres til ledelse set ud fra psykologiske, sociologiske og filosofiske optikker. Temaerne er blandt andet identitet, magt, mestring og kommunikation.

Tilmelding

Jura

Tjek på tjenestemandsretten

Vil du gerne øge din viden om tjenestemandsretten? Kurset behandler de væsentligste og mest praktisk relevante problemstillinger...

Tilmelding

Politisk indflydelse

Lokal lobbyisme - få indflydelse i regionen

Danske regioner tegner sig for ca. 30 pct. af den offentlige økonomi i Danmark, og et helt nyt hold af politikere kommer til at sætte sit spor på sundhedsvæsenet fra 2018. Få et godt samarbejde fra starten af valgperioden og lær, hvordan I får...

Tilmelding

Politisk indflydelse

FTF's fagpolitiske talentuddannelse 2018

Er du optaget af at skabe politisk fornyelse? Så kom med på FTF’s fagpolitiske talentuddannelse, der nu starter 6. hold. Uddannelsen er for en ny generation af fagpolitisk aktive, der kan inspirere til fælles handling, tage ansvar og involvere...

Tilmelding

Ledelse og organisation

Rehabilitering - nu også på beskæftigelsesområdet

Rehabilitering er blevet det nye nøgleord i mange kommuners beskæftigelsesindsats. Men hvordan er praksis i jobcentrene, og...

Tilmelding

For nyvalgte

Grundkursus for nyvalgte TR

På dette grundkursus går vi i dybden med regler og rammer for TR-arbejdet, og hvordan du bedst muligt kan løse dine TR-opgaver på arbejdspladsen for og med dine kolleger.

Tilmelding

Jura

Alle skal lære den nye persondataforordning

Den nye persondataforordning stiller nye krav til håndteringen af data om fx medlemmer eller kolleger. Få styr på de love og regler, der kommer til at gælde på området.

Tilmelding

Jura

Personalejura 1

Arbejder du som TR, leder eller konsulent med konkrete personalesager, og vil du gerne være sikker på, at du har overblik over og...

Tilmelding

Arbejdsmiljø

Fra stress til trivsel

Få den nyeste viden om stress og konkrete redskaber til at skabe trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø.

Tilmelding

Ledelse og organisation

Få hele din fagforening til at arbejde organiserende

Arbejder du i din organisation med hvervning og rekruttering? Så kan du på dette kursus lære, hvordan du kan få alle dele af organisationen til at have fokus organisering og fastholdelse af medlemmer.

Tilmelding

Personlig udvikling

Personlig planlægning

Brug en dag på at få en række værktøjer, der kan hjælpe dig til en hverdag med mere overblik, flere resultater og større...

Tilmelding

Politisk indflydelse

Gør din kommunikation mere effektiv

Lær, hvordan du kommunikerer effektivt ved at blive skarp på formål, interessenter, budskaber og kanaler, så du når dine resultater.

Tilmelding

Arbejdsmiljø

Mobning og chikane på arbejdspladsen

Få ny viden om, hvad der skaber grobund for mobning og chikane på arbejdspladsen, og hvordan ledelse og ansatte i fællesskab kan modvirke begge dele.

Tilmelding

Ledelse og organisation

Lederskab i praksis - med naturen som makker

Vil du styrke din gennemslagskraft og øge din indflydelse som tillidsvalgt? Få udviklet dit personlige lederskab og din evne til...

Tilmelding

Ledelse og organisation

FTF's uddannelseskonference 2018

Vil du inspireres med den nyeste viden om organisationsuddannelse og læring og styrke dit netværk med andre, der brænder for det samme? Så er FTF’s uddannelseskonference det rette sted at deltage.

Tilmelding