• FTFKurser og konferencer

  Diplomuddannelsen: Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats

  De tillidsvalgte har en central rolle i arbejdet med organisationens arbejdsmiljøindsats. Dette valgmodul har fokus på de ledelsesmæssige muligheder, der er i at arbejde målrettet og samarbejdende om udviklingen af organisationens arbejdsmiljø koordineret med...

  Arbejdsmiljø

  Start: 29.08.2018 Tilmelding: 22.06.2018

 • FTFKurser og konferencer

  Genstart fagbevægelsen

  Tag med på en todages inspirations- og idécamp, hvor du får indsigt i, hvordan andre organisationer har startet eller genstartet sig selv på nye måder, og hvor vi sammen skal arbejde med fagbevægelsens mulige fremtider gennem mikroeksperimenter.

  Ledelse og organisation

  Start: 19.09.2018 Tilmelding: 23.03.2018

 • FTFKurser og konferencer

  APV, der rykker

  Få nye input til det gode APV-arbejde, så du kan gå hjem til arbejdspladsen og igangsætte tiltag, der rykker.

  Start: 27.09.2018 Tilmelding: 26.08.2018

Ledelse og organisation

FTF's uddannelseskonference 2018

På dette års uddannelseskonference vil vi sætte fokus på fællesskaber, og den opgave de faglige organisationer og tillidsrepræsentanterne har i forhold til at opbygge stærke fællesskaber. Se programmet her!

Tilmelding

Jura

Personalejura 2

Styrk din viden om personalejuridiske emner og lær de nyeste regler og den nyeste domspraksis på området.

Tilmelding

Ledelse og organisation

Få hele din fagforening til at arbejde organiserende

Arbejder du med organisering og rekruttering i en fagforening eller et forbund? Så kan du på dette kursus blive klogere på, hvordan du kan få alle dele af organisationen til at have fokus på organisering og fastholdelse af medlemmer.

Tilmelding

Jura

Ikke flere ledige pladser: Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft i 2020, men kræver allerede nu forberedelse og viden om de kommende regler. På kurset får du et brush-up i feriesystemets opbygning og grundig indsigt i, hvorledes den nye lov adskiller sig fra den nugældende lov....

Tilmelding

Personlig udvikling

Personlig planlægning

Brug en dag på at få en række planlægningsværktøjer, der kan hjælpe dig til en hverdag med mere overblik, flere resultater og større overskud.

Tilmelding

Ledelse og organisation

FTF's diplomuddannelse: Ledelse og medarbejdere

Omdrejningspunktet er udviklingen i relationen mellem ledelse og medarbejdere og dermed i betingelserne for dit virke som repræsentant og interessevaretager.

Tilmelding

Personlig udvikling

Forhandling for TR

Vil du gerne optræde professionelt i en forhandling som TR og opnå de bedst mulige resultater for dine kolleger? På kurset lærer du, hvordan du forbereder, gennemfører og afslutter forhandlinger, så du står stærkt i en forhandlingssituation.

Tilmelding

Arbejdsmiljø

Fra stress til trivsel

Få den nyeste viden om stress og konkrete redskaber til at skabe trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø.

Tilmelding

Ledelse og organisation

Rehabilitering - nu også på beskæftigelsesområdet

Rehabilitering har siden reformerne i 2013 været det nye nøgleord i mange kommuners beskæftigelsesindsats. Men hvad er beskæftigelsesrettet rehabilitering, hvordan er praksis i jobcentrene, og hvilke udfordringer møder vi, når vi skal hjælpe...

Tilmelding

Jura

Personalejura 1

Arbejder du som TR, leder eller konsulent med konkrete personalesager, og vil du gerne være sikker på, at du har overblik over og viden om de centrale love og regler inden for personalejuraen? Så er chancen her nu!

Tilmelding

Politisk indflydelse

FTF's forhandleruddannelse 2018-2019

Er du en professionel forhandler eller på vej til at blive det? Så er FTF’s forhandleruddannelse et tilbud til dig. Du vil få...

Tilmelding

Ledelse og organisation

Stilhed - skab bedre resultater med færre ord

Med stilhed som kompetence får du mere ro, autoritet og overskud ind i din facilitering. Lær, hvordan du undgår ”støjende” gruppedynamik og med få greb opnår samhørighed, optimal videndeling og ordentlig forankring af stoffet.

Tilmelding

Jura

Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft i 2020, men kræver allerede nu forberedelse og viden om de kommende regler. På kurset får du et brush-up i feriesystemets opbygning og en grundig indsigt i, hvorledes den nye lov adskiller sig fra den nugældende lov....

Tilmelding

Politisk indflydelse

Skriv bedre tekster og skarpe debatindlæg

Sæt dagsordenen, flyt holdninger og skab resultater - på kurset få du tips og tricks til at gøre din skriftlige kommunikation...

Tilmelding

Jura

Personalejura 2

Arbejder du med konkrete personalesager som TR, leder eller konsulent? Nu kan du styrke din viden om personalejuridiske emner og lære de nyeste regler og den nyeste domspraksis på området.

Tilmelding

Arbejdsmiljø

Skab en robust arbejdsplads gennem indsigt og samarbejde

Modstandsdygtighed over for arbejdspres bør ikke være den enkelte ansattes problem. Kollegernes evne og vilje til at stå sammen, sige fra og byde ind er afgørende for forebyggelse af stress og for opbygning af organisatorisk robusthed.

Tilmelding

Jura

Bortvisning

Bortvisning er den hårdeste sanktion, en arbejdsgiver kan anvende over for en medarbejder. Derfor skal der være tungtvejende...

Tilmelding

Jura

Chikane og mobning – et juridisk perspektiv

Mobning og chikane har alvorlige konsekvenser for de personer, det rammer. På kurset ser vi på lovgivning og retspraksis i tilfælde af chikane og mobning på arbejdspladsen, så du kan yde kvalificeret rådgivning til de ramte.

Tilmelding