EFS-kongres: Lønninger er motor for vækst og job

Europa kan ikke spare sig ud af krisen. Lønninger er ikke skurken i den økonomiske krise, men lønninger der derimod krumtappen i den motor, der kan trække Europa ud af krisen og skabe både vækst og job.

17.05.11
EU-info
AF

Det var noget af budskabet, da den europæiske fagbevægelse, EFS, i Athen tog fat på debatten på sin kongres om solidaritet i krisen. Den afgående britiske generalsekretær, Lord John Monks, sagde forinden, at EFS netop havde valgt at holde kongres i Grækenland for at vise solidaritet med det land, der først kom i krise.

Men Grækenland, Irland og Portugal er ikke alene med problemer, fremhævede John Monks. Alle landene har problemer, og de krisetiltag, der er sat i gang, trækker den gale vej. Det er ikke tiltag, der skaber vækst og job. Han påpegede, at hans hjemland, Storbritannien, med en konservativ regering er sat ind på samme vej og også stagnerer.

EFS’ svar er, at vi også kan finde fælles udgangspunkter sammen, sagde John Monks som konklusion på den første debat.

Han så ikke kollektive forhandlinger som et tidssvarende svar, selv om en række talere ønskede en minimumsløn i EU. Men han frygtede, at EU ville blande sig mere i lønningerne, og så kunne man begynde at overveje, hvad modtrækket skulle være.

John Monks forstod, at medlemsorganisationer, tillidsfolk og folk på gulvet ønskede at holde mest muligt på nationalt niveau. Men der kunne blive behov for ændringer i fremtiden. Lige nu handlede det imidlertid om at følge den euro-plus-pagt, som EU har vedtaget, og som efter hans opfattelse kunne gribe ind i faglige forhold og herunder først og fremmest lønudvikling i den offentlige sektor.

Euro-obligationer og social dialog
Resolutionen ”Solidaritet i Krisen” taler om faren for de sammenligninger, pagten lægger op til, og også advarsler mod reguleringer af lønninger i takt med prisudviklingen. Resolutionen hylder euroobligationer. Den britiske økonomiske professor og tidligere Labour-politiker, Stuart Holland, talte varmt for euroobligationer, fordi de kunne introducere et lånemarked uden for det finansielle marked, hvor betingelserne kunne ligge fast.

Generalsekretæren for BusinessEurope, Philippe de Buck, var inviteret til den særlige debat og kunne ikke støtte de særlige obligationer. I stedet talte han varmt for den sociale dialog og hyldede de aftaler, parterne på det europæiske arbejdsmarked havde indgået.

Vi i BusinessEurope tror på den sociale dialog, sagde Philippe de Buck.

Han roste samarbejdet med EFS, men erkendte, at det var begrænset, hvor mange aftaler, det var blevet til. Det væsentlige var imidlertid, at der også var dialog nationalt, i brancher og på virksomheder.

Kilde: fagligt.eu